Datagestuurde winkelgebieden

Wat? 

Logo provincie West-Vlaanderen

Doel van het project?

Het EFRO-project 'Datagestuurde Winkelgebieden' wordt opgezet vanuit de steden Mechelen, Antwerpen, Leuven en Roeselare, in samenwerking met expertise-partner Thomas More Hogeschool. Met dit project willen we komen tot een gebruiksvriendelijke uitwisseling van data - data die betrouwbaar, eenduidig en future proof zijn - tussen handel en horeca en de steden zodat zij meer of beter datagedreven beslissingen kunnen nemen. We willen de ondernemers ondersteunen in het omgaan met deze data. De aangekochte en/of reeds beschikbare data worden aangeboden in een handelaars- en beleidsdashboard. Op deze manier kunnen handelaars en horeca bijvoorbeeld hun businessplan aanpassen, hun personeelsbeheer en voorraadmanagement efficiënter invullen. De lokale overheid kan deze data aanwenden voor een betere acquisitie, ondersteuning naar de lokale handel en horeca toe, en voor het eigen beleid.

Met de steun van Europa en Vlaanderen rollen de centrumsteden Antwerpen, Leuven, Mechelen en Roeselare het innovatieve data-project 'Datagestuurde Winkelgebieden' uit. In deze opdracht creëren de betreffende promotoren voor hun lokale handelaars en horecazaken enerzijds een handelaarsdashboard en anderzijds een beleidsdashboard voor intern gebruik. Beide dashboards zullen grotendeels dezelfde data-bronnen inhouden, weliswaar met een andere specifieke insteek en perceptie.

Impact op langere termijn: project draagt ertoe bij dat handelaars en beleid meer datagedrevenbeslissingen kunnen nemen. Na het project zijn de uitkomsten standaardisatie en kwaliteitsvolle databeschikbaar voor alle steden en gemeenten alsook het beleidsdashboard en het handelaarsdashboard als dienstige praktijken. Bedoeling is dat na het project de tool handelaarsdashboard voor elke handelaar binnen de partnersteden beschikbaar blijft met ondersteuning vanuit de respectieve steden.

Wat zit er in voor RSL?

Met dit project willen we komen tot een gebruiksvriendelijke uitwisseling van data - data die betrouwbaar, eenduidig en future proof zijn - tussen handel en horeca en de steden zodat zij meer of beter datagedreven beslissingen kunnen nemen. We willen de ondernemers ondersteunen in het omgaan met deze data.

We mikken op de handel en horeca, binnen (kern-)winkelgebieden. Daarnaast is ook het beleid van  steden (data-management / economie ) in beeld. Scope: data inzichten zorgen voor een betere sturing van het beleid, betere ondersteuning van de ondernemer en er kan sneller ingespeeld worden op nieuwe tendensen.

Het project levert een handelaars- en beleidsdashboard op.

Lees er meer over in dit nieuwsbericht.

Over het project en de subsidie

Partners

Promotor: Stad Mechelen

Co-promotoren: Stad Roeselare, Stad Leuven en Stad Antwerpen

Expertise via Thomas More Hogeschool

Periode 01/01/2021 tot en met 31/03/2023
Budget 118 035,39 euro

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?