LEEWAY - Europese samenwerking voor energiegemeenschappen

Wat? 

Logo EU + leeway

 

De invoering van hernieuwbare energiebronnen en hernieuwbare energiegemeenschappen (REC) kan een antwoord vormen om energiekosten te verminderen, energiearmoede aan te pakken en duurzame energieoplossingen in te voeren waarvan gemeenschappen zouden kunnen profiteren. Regionale en lokale overheden hebben als taak het Europese kader om te zetten in hun regionale en lokale energiestrategieën, met als doel het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de invoering van energiegemeenschappen aan te moedigen.  

De algemene doelstelling van het Europese project LEEWAY is het bevorderen van de uitrol van een energiebeleid voor de invoering van hernieuwbare energiegemeenschappen. Het project zet hiervoor in op het delen en uitwisselen van ervaringen tussen overheden, ontwikkelingsagentschappen en regio’s binnen Europa. 

Meer info over het project.

 

Wat zit er in voor RSL?  

De werven Warmte, Energie, Renovatie & Klimaatadaptatie (Groen/Water) vormen een essentieel deel van het Klimaatplan #VANRSL. Het Warmtetransitieplan vormt nu de basis om de Duurzame Warmte doelstellingen van het Klimaatplan #VANRSL te bereiken en duurzame warmte voor iedere burger mogelijk te maken richting 2050.  

Binnen het LEEWAY-project focust Stad Roeselare op de vertaalslag van het warmtetransitieplan naar de realisatie van lokale energiegemeenschappen. Via Interreg Europe project zetten we in op de uitrol samen met belangrijke stakeholders en op het uitdragen van de collectieve warmte-oplossingen naar een breed publiek.  

Looptijd  

Het project ging van start op 1 maart 2023 en loopt tot 28 februari 2027. 

Partners  

In het partnerschap zijn zeven partners uit vijf verschillende landen betrokken.   

  • Italië: regionale overheid SIPRO (Ferrara Development Agency) (lead partner); Regio Emilia-Romana (Italië) 

  • België: Stad Roeselare 

  • Duitsland: Gemeente Pfaffenhofen en Burger-energie-cooperatieven LLM uit Pfaffenhofen 

  • Polen: Regio Silesia 

  • Kroatië: Gemeente Grad Prelog 

 

Budget

Het totale budget voor het LEEWAY project bedraagt € 1.514.104.

Het aandeel voor Stad Roeselare bedraagt € 204.400, waarvan 80% voorzien wordt via het Interreg Europe programma. 

 

Meer info

https://www.klimaatswitch.be/duurzame-warmte  

Wereldbol met windmolens en groene energie

Bijlagen: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?