Rainbrain: wateroverlast en droogte beperken

Wat? 

Logo Vlaanderen Agentschap innoveren en ondernemen

Wat is rainbrain?

Binnen het Rainbrain-project wordt een (Big Data en Internet of Things) geconnecteerd platform ontwikkeld dat steden en waterbeheerders helpt de risico’s rond wateroverlast, droogte en waterkwaliteit op te volgen en te beperken. Via een snel toenemend aantal sensoren wordt data verzameld, die dan Roeselare kan helpen om beslissing te maken.  

Het platform verzamelt informatie over het volledige watersysteem van Roeselare, van de waterputten in de tuin van burgers en informatie van de stad uit de riolen tot provinciale en Vlaamse waterlopen die door Roeselare lopen. 

De koppeling met het andere project Smartwaterland, biedt enorm veel mogelijkheden inzake een slim waterbeheer met een grote mate van voorspelbaarheid van problemen, een afdoende aanpak hiervan en een goed management van de buffercapaciteit. 

Maatregelen/domeinen/aspecten

  • Monitoren waterbeschikbaarheid  
    Rainbrain zorgt voor een duidelijker beeld over hoeveel water er beschikbaar is in Roeselare. Door informatie te verzamelen van hoeveel water in elke regenput, waterbuffer of rivier/beek aanwezig kunnen we beter inspelen op de waternoden in de stad.  
  • Slimme sturing om wateroverlast te vermijden en droogte te beperken 
    Door heel wat data te verzamelen met sensoren kan Roeselare beter voorspellen wat de impact van neerslag in een bepaald gebied is en kan de stad op voorhand de nodige bufferbekkens leegmaken. Omgekeerd ook als er een periode van droogte voorspeld wordt, dan kan Roeselare het water zoveel mogelijk opsparen in de bufferbekkens.

Over het project en de subsidie

Partners

Aquafin, VMM, Provincie West-Vlaanderen en private partners.

Periode Dit project loopt van 1 juni 2020  tot 31 december 2022.  
Budget

Het totaalbudget van dit project bedraagt 449.253 euro, waarvan 299.396 euro gesubsidieerd wordt.  

Het project wordt gesubsidieerd door het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen, oproep City of Things 2019. (VLAIO). 

 

Logo's partners en sponsors

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?