RSL4WORK: versterkt naar de arbeidsmarkt

Wat? 

logo ESF en Vlaanderen is werk

Wat is RSL4WORK?

RSL4WORK is een voortraject naar werk in regio Roeselare voor personen die kwetsbaar zijn omwille van een multiproblematiek.

  • benadert mensen proactief
  • creëert een veilige leersituatie
  • maakt aanwezige competenties zichtbaar
  • helpt oriënteren op de arbeidsmarkt
  • versterkt eigenwaarde/eigenkracht om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten.
     

Een bedrijvencoach ondersteunt Roeselaarse bedrijven om de deelnemers optimale kansen te bieden op de lokale arbeidsmarkt.

Over het project en de subsidie

Partners Het Welzijnshuis en Groep INTRO.
Periode

Dit project loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2022.

Budget

Het RSL4WORK project ontvangt 327.199,26 euro subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor mensen. Dit project ontvangt 327.199,26 euro van het Vlaams cofinancieringsfonds.

De bijdrage van de stad is 163.599,64 euro.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?