Sharepair

Wat? 

Het project ‘SHAREPAIR - Digital Support Infrastructure for Citizens in the Repair Economy’, een samenwerking tussen onder meer steden, koepels van repair cafés, consumentenorganisaties, Europese onderzoeksinstellingen en ondernemingen, zet zich in voor een meer geïntegreerde en burgergerichte hersteleconomie. 

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is een van de snelst groeiende afvalstromen in de EU (met 3-5% per jaar). Tegelijkertijd is Noordwest Europa de bakermat van een groeiende burgerherstelbeweging (10.000 + vrijwilligers), die deze groeiende afvalberg tracht terug te dringen.  

De gewone burger wil meer herstellen om zijn steentje bij te dragen, maar weinig mensen hebben de nodige kennis of tijd om het zelf te doen. Daarom gaan de partners van Sharepair een Europees digitaal platform maken dat elke stad helpt om zijn burgers praktische ondersteuning te bieden.  

Meer Repair cafés, meer kennis, meer steun

Het project ondersteunt de burgerbeweging m.b.t. samen herstellen, die een aanjager moet zijn voor het meer duurzaam omgaan met materialen en producten. Er zit enorm veel expertise bij vrijwillige herstellers die deze willen delen, met medeburgers en met mekaar. Iedereen kan een kapot toestel meebrengen naar een Repair café voor een diagnose of een herstelling. Daarom wordt een ‘Repair app’ ontwikkeld waarin wordt doorgegeven wat de resultaten zijn, samen met de terugkerende problemen en de beste oplossingen. Deze Repair App kan gedeeld worden met minstens 10.000 vrijwilligers in de Repair cafés in NW-Europa, van waaruit RepairWikis worden opgezet. Hierdoor kunnen nieuwe vrijwilligers beter aansluiten.  

De partners willen ook een volgende stap zetten met een centraal repairatelier, een plaats met gereedschappen om te delen tussen burgers en kleine bedrijven die occasioneel herstellingen willen doen. Deze beter ondersteunde repair cafés zijn dan de eerste lijn van de hersteleconomie. Daarbij zetten we ook in op nieuwe technieken, zoals het 3D-printen van onderdelen.  

Een praktische Repair Gids

Wat doen we met grotere toestellen die kapot gaan? Is het wel de moeite om een hersteldienst te laten komen? Dan kopen we bij twijfel misschien toch te rap maar een nieuw (niet altijd duurzaam) toestel!  

De partners zullen een praktische Repair Gids opstellen, aangeboden via de Stad en andere kanalen, om ieder met een herstel-vraag te kunnen doorverwijzen naar een geschikte oplossing. In die Gids komen een aantal modules:  

  • Tips en tricks voor veelgestelde vragen (vanuit de Repair cafés)  
  • Een kaart met plaatsen en diensten om het zelf te repareren of te laten herstellen  
  • Een onderdelenplatform voor het vinden van geschikte onderdelen via handel, via recyclage of via ontwerpen voor 3D-printen. 

Een sterke lokale repaireconomie 

De omslag naar meer herstellen in plaats van weggooien, creëert nieuwe bedrijvigheid en werk. De Stad wordt een knooppunt voor een circulaire economie. Daarin zijn er bedrijven die op een nieuwe manier samenwerken met consumenten die verantwoordelijkheid nemen. 

Wat betekent Sharerepair voor Roeselare?

Met het Sharepair project willen we binnen Roeselare meer gaan inzetten op herstel door bestaande burgerbewegingen (zoals repair cafés) te ondersteunen en nieuwe partnerschappen vorm te geven. We willen burgers in staat stellen om zelf, samen met elkaar of met professionele hulp, meer te kunnen herstellen in plaats van onnodig defecte toestellen weg te werpen. 

Over het project en de subsidie

Partners

Voor dit project werd een samenwerking opgezet tussen zeventien partnerorganisaties binnen Noordwest Europa. Naast de stad Roeselare zijn ook onderstaande partners actief:  

  • België: Stad Leuven (Lead partner), Asbl La Maison du Développement durable, Repair&Share, Verbruikersunie Test-Aankoop - Association des Consommateurs Test-Achats, Statik, KU Leuven – Katholieke Universiteit Leuven, VITO NV, Repair Together ASBL, Maakbaar Leuven vzw 
  • Nederland: Gemeente Apeldoorn, Technische Universiteit Delft 
  • Verenigd Koninkrijk: The Restart Project, The Manchester Metropolitan University 
  • Ierland: National University of Ireland Galway, University of Limerick 
  • Duitsland: Prototyping Collective e.V. 
Periode

Dit project is een goedgekeurd Europees dossier binnen Interreg North West Europe, met een looptijd van september 2019 tot januari 2023.

Budget Het totale budget van alle partners samen bedraagt € 7,84 miljoen, waarvan 60% Europese middelen (financiering door Europa) en 40% cofinanciering (financiering door de partners zelf). 

Het totale budget voor Sharepair is € 310.162,00, waarvan € 186.097,20 gesubsidieerd vanuit Europa.

 

logo interreg

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?