Smartwaterland: slimmer waterbeheer

Wat? 

Logo Vlaanderen verbeelding werkt

Wat is Smartwaterland?

Extreme weerfenomenen met een teveel of tekort aan water manifesteren zich steeds vaker als gevolg van de opwarming van de aarde. Watersnood en een tekort aan water dreigen dan belangrijke gevolgen te hebben voor de Roeselaarse samenleving, economie, ecologie, biodiversiteit en levenskwaliteit. Door de hoge verhardingsgraad is Roeselare heel gevoelig voor deze tekorten.  

Via dit project probeert Roeselare via een fijnmazig netwerk van pluviometers de neerslagdata te verzamelen en die samen te brengen op een platform (via Internet of Things) om zo het waterbeheer in de stad slimmer te kunnen aanpakken. De informatie die via verschillende pluviometers wordt verzameld, kan onmiddellijk gebruikt worden om het watersysteem te sturen of om ongeveer 2 uur in te grijpen en de hulpverlening op te starten. Dit systeem kan Roeselare helpen om in te spelen op de klimaatverandering.  

Daarbovenop werkt Roeselare samen met het secundair onderwijs. Leerlingen kunnen in hun lessenpakket zelf met deze informatie aan de slag en kunnen zo heel praktische kennis verwerven. Ze krijgen de kans om zelf de meetsystemen te printen via 3D-printers en leren omgaan met deze soort data. Het lessenpakket zal ook afgestemd worden op de nieuwe eindtermen en zal uiteindelijk over alle graden heen ingezet worden in de diverse vakken of vrije ruimte. 

Wat betekent Smartwaterland voor Roeselare?  

Roeselare kan via dit project watersnood vermijden of beperken in de toekomst, en op een slimmere manier omgaan met een groot potentieel aan gerichte waterbuffering. Slimmer omgaan met water zorgt ervoor dat Roeselare gemakkelijker periodes van droogte kan overbruggen. Zo kan de leefbaarheid en de levenskwaliteit in de stad verhoogd worden.  

De Stad kan de bewustwording rond data bij jongeren en ouderen verhogen, en kan zo bedrijven en landbouw kennis laten maken met de voordelen hiervan.  

Over het project en de subsidie

Partners

Quicksand, WVI (West-Vlaamse Intercommunale), de Broederschool en VIVES 

Periode Dit project loopt van 1 januari 2020 tot 31 augustus 2022. 
Budget Het totaalbudget van dit project bedraagt 438.540 euro waarvan 290.000 euro gesubsidieerd wordt. Dit bedrag is verdeeld over Stad Roeselare en de WVI. 

Dit project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, via de toekenning van de Slim in de Stad – subsidie van 2019.  

 

logo's partners en sponsors

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?