Stronghouse: aanmoedigen woningrenovaties

Wat? 

De energetische renovaties van woningen blijven achterop hinken. Binnen de Noordzeeregio zijn gebouwen nog steeds verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik. Het project Stronghouse, ingediend binnen het Interreg Noordzeeregio programma, heeft de ambitie om de renovatie en het energiezuiniger maken van woningen te stimuleren. Het project wil drempels wegwerken en de markt stimuleren om de renovaties van woningen te versnellen.

Logo Stronghouse

Het project Stronghouse draagt bij tot het stimuleren van een groene economie, een van de prioriteiten van de Europese Unie. Er zijn al heel wat mogelijkheden en nieuwe technieken ontwikkeld om de ecologische voetafdruk van huizen te verkleinen, maar die vinden niet altijd hun weg naar de burger. Daarom wil dit project onderzoeken wat de redenen en drijfveren zijn om te renoveren om zo een zicht te krijgen op hoe Roeselare mensen kan aanmoedigen om te renoveren.  

Stronghouse zet in op het verhogen van het inzicht in deze drijfveren en het ontwikkelen van strategieën om de ecologische voetafdruk van woningen te verminderen. Roeselare brengt de lokale context van woningrenovaties hiervoor in kaart. Centraal staan financiële en wettelijke voorschriften, de wooncultuur, de drijfveren en hoe burgers het best kunnen betrokken worden. Deze analyse zal aan de basis liggen van ondersteunende maatregelen om energierenovaties van woningen te stimuleren in Roeselare.

Vier ondersteunende maatregelen

 1. Creëren van instrumenten waarmee individuele huiseigenaren kunnen investeren in energie-efficiëntie
 2. Inzetten op buurtaanpak om de benodigde schaalgrootte en drijfveren om te investeren te organiseren
 3. Creëren en stimuleren van markttoegang voor regionale KMO's die gespecialiseerd zijn in energievernieuwing voor particuliere huiseigenaren
 4. Adoptiestrategieën ontwikkelen voor de implementatie van deze instrumenten, aanpak en markttoegang

Op die manier hoopt Stronghouse deze doelstellingen te realiseren met alle partners:

 • Particulieren en woonmaatschappijen aanzetten om een 15.000  aantal huizen te renoveren met minimaal 50% minder CO2-uitstoot
 • 100 miljoen euro in renovatie-investeringen om CO2-reductie te creëren bij woningen
 • 25 kiloton minder CO2-uitstoot
 • Tal van nieuwe of verbeterde groene producten en diensten op te leveren 

 

Looptijd Stronghouse ging van start op 01/01/2020 en loopt tot 31/12/2022. 
Partners

Het partnerschap omvat partners uit Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, Nederland en Vlaanderen. De Leadpartner van dit project is de Provincie Drenthe (NL).

 • Nederland: Gemeente Noordenveld, Gemeente Groningen
 • Vlaanderen: IGEMO (Mechelen), Vives Zuid-West-Vlaanderen
 • Duitsland: Oldenburg, Universiteit Vechta, Emden, Bremerhaven
 • Denemarken: Gate 21 (Albertslund), Project Zero (Sonderborg)
  • Verenigd Koninkrijk: Robert Gordon University (Aberdeen), Orkney Islands Council
Budget Het totaal budget voor het project Stronghouse is 5.900.000 euro, waarvan 2.950.000 euro subsidie. Het aandeel van Roeselare hierin is 400.000 euro, waarvan 200.000 euro subsidie van het Interreg Noordzeeregio programma.

 

Wat zit er in voor Roeselare?

De renovatiemogelijkheden in de stad zijn hoog. Met het Stronghouseproject kunnen we de renovatiegraad van de stad versnellen en de stad klimaat robuuster maken. Roeselare wil via deze weg tot rendabele collectieve renovaties komen en samenwerking binnen wijken stimuleren.Samen met VIVES ontwikkelen we instrumenten om wijken energie-efficiënter en bijgevolg duurzamer te maken. Duurzame energie-renovaties toegankelijker maken bij het brede publiek staat centraal. In drie verschillende Roeselaarse wijken zullen deze technieken en strategieën worden uitgetest. In 2021 komt het Verzonken Kasteel en de Sint-Jozefswijk aan bod. In 2022 is Krottegem aan de beurt.

 

Meer info:

North Sea Region - Stronghouse 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?