TalentO: ruilmunt voor vrijwilligerswerk

Wat? 

Het project TalentO gaat na hoe een complementaire munt vrijwilligerswerk, netwerking en sociale contacten bij inburgeraars kan aanmoedigen.

TalentO zet daarbij in op competentieverwerving, inclusie en integratie in het maatschappelijke leven.

Hoe werkt TalentO?

Vrijwilligerswerk (een prestatie van de doelgroep) wordt gewaardeerd met een ‘TalentO’, een soort ruilmunt. Die TalentO kan lokaal ingewisseld worden voor zaken waar de doelgroep nood aan heeft; zoals:

  • deelname aan een activiteit
  • cinemabezoek
  • zwembeurt
  • vuilniszakken
  • een kop koffie
     

Zo koppelt het project TalentO (onbenutte) talenten en (onvervulde) behoeften aan maatschappelijke participatie.

Wat betekent TalentO voor Roeselare?

In de periode 2021-2022 loopt een proeftuin bij de doelgroep inburgeraars. TalentO #VANRSL is een pilootproject voor ontwikkeling van een traject sociale netwerking en participatie voor inburgeraars in Roeselare.

Over het project en de subsidie

Partners

Voc Opstap vzw neemt de coördinerende rol op voor dit project in Roeselare, in samenwerking met Muntuit Vzw.

Periode Dit project loopt van 1 december 2020 tot 31 december 2022.
Budget Het TalentO-project ontvangt een subsidie van 20 000 euro van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en 20 000 euro van VVSG. De stad Roeselare staat in voor een bijdrage van 40 000 euro.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?