RUP Vander Stichele

Wat? 

Stad Roeselare maakt het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Vander Stichele” op. De eerste stap in dit proces is een publieke raadpleging waarbij we input vragen aan de bevolking. Deze periode loopt van vrijdag 4 maart tot en met
maandag 2 mei
.

Waarom wordt RUP Vander Stichele opgemaakt?

Het autobedrijf Vander Stichele overhandigde de Stad op 11 september 2019 een aanvraag van een planologisch attest met hierin de kortetermijnvisie om dit bedrijf in westelijke richting uit te breiden. De Gemeenteraad leverde in zitting op 17 februari 2020 een gedeeltelijk positief planologisch attest met voorwaarden af.

Op vandaag wordt dit gedeeltelijk positief planologisch attest en de bijhorende voorwaarden vertaald in de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vander Stichele’. Dit gebeurt eveneens in relatie met de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en andere goedgekeurde beleidsdocumenten. De opmaak van een start- en procesnota is de eerste stap in het proces, waarna deze documenten voorgelegd worden aan de bevolking in een publieke raadplegingsperiode.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt voor een bepaald gebied. Het vormt de basis om omgevingsvergunningen te beoordelen.

Het dossier inkijken

  • Je kan de startnota en procesnota hier online inkijken.
  • Je kan de dossierstukken vanaf 4 maart inkijken op het loket van de dienst Omgevingsvergunningen tijdens de openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur (op afspraak). Een afspraak kan gemaakt worden via: ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be of via 051 26 23 10.
     

Heb je een specifieke vraag over dit dossier? Neem gerust contact op met dossierbeheerder Klaas Monkerhey via ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be of via 051 26 23 10.

Een reactie indienen?

Het modelformulier helpt je bij het correct en volledig opstellen. Druk het af of vul het formulier digitaal in.

Tot en met maandag 2 mei 2022 kan je jouw reactie richten aan het college van burgemeester en schepenen:

  • digitaal: ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be
  • per post: Botermarkt 2, 8800 Roeselare
  • overhandigen tegen ontvangstbewijs: aan de balie van de dienst Omgevingsvergunningen (Delaerestraat 41) tijdens de openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur (op afspraak). 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?