Verplichte keuring van jouw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater

Wat? 

De Europese Unie legt aan haar deelstaten de verplichting op om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Vlaanderen heeft deze Europese regelgeving omgezet in Vlaamse wetgeving. Die regelgeving vraagt onder meer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering. Vlaanderen heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en zuiveringsinstallaties. Om deze investeringen optimaal te laten renderen, is het belangrijk dat de privéwaterafvoer correct is aangelegd. Dit betekent dat de manier waarop de afvoer is aangesloten op het openbaar rioleringsnet - of op een gracht - en de hoeveelheid en kwaliteit van het water dat je afvoert, in orde moeten zijn. Daarnaast zet de overheid zich in om regenwater maximaal te hergebruiken en te laten infiltreren in de grond.

De keuring van jouw privéwaterafvoer is daarom noodzakelijk in het kader van goed waterbeheer.

Voorwaarden: 

Je moet jouw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

 • Bij nieuwbouw of herbouw.
 • Als je een nieuwe, bijkomende aansluiting aanvraagt.
 • Als je een individuele sanering (IBA) plaatst.
 • Nadat een inbreuk is vastgesteld.
 • Bij een afkoppelingsproject voor de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is.
 • Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande
  niet-conforme keuring van de privéwaterafvoer.
Hoe? 

Als je een keuring aanvraagt, ben je verplicht om o.a. een uitvoeringsplan
ter beschikking te stellen aan de keurder. Vraag je een keuring aan voor een nieuwbouw of herbouw, dan moet je ook de omgevingsvergunning ter beschikking stellen.

Voor de afvoer van afval- en regenwater gaat de keurder na of deze aansluitbaar zijn op de rioleringsinfrastructuur:

 • het afval- en regenwater moeten correct gescheiden zijn op privéterrein;
 • de afvoer van afval- en regenwater moet volgens de wet gebeuren;
 • het regenwater moet volgens de wet worden opgevangen, gebruikt en afgevoerd.
   

Je stelt zelf een keurder aan die jouw installatie keurt. Na de keuring, bezorg je het conform keuringsattest aan 1788 [at] roeselare.be.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?