Cultureel Ambassadeur Roeselare

Wat? 

Word jij onze Cultureel Ambassadeur 2024-2026? Stel je kandidaat!

Sedert 2013 benoemt Stad Roeselare jaarlijks één of meerdere Cultureel Ambassadeurs. De toekenning van deze titel gebeurt op basis van een apart reglement, als bijzondere ondersteuningsvorm naast de basis- en werkingssubsidies en de projectsubsidies.

Verenigingen of personen kunnen de titel ‘Cultureel Ambassadeur van Roeselare’ krijgen omwille van hun culturele prestaties, waardoor ze ook buiten de stadsgrenzen erkenning genieten en een betekenisvolle meerwaarde bieden aan het algemene kunst- en cultuurlandschap.

Nieuwe projecten en initiatieven die het cultureel imago van Roeselare willen uitdragen en die bewust kwaliteit en vernieuwing nastreven over de regiogrenzen heen, kunnen een ondersteunende subsidie krijgen. Hiervoor wordt jaarlijks 13.000 euro op de stadsbegroting voorzien.

Daarnaast geniet een ‘Cultureel Ambassadeur voor Roeselare’ communicatieve en publicitaire ondersteuning via de stedelijke communicatiekanalen.

De ambassadeurs worden tijdens hun ambassadeursjaren door het stadsbestuur en de Cultuur- en Erfgoedraad opgevolgd en begeleid bij de realisatie van hun initiatieven. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een afsprakennota. Het grote publiek kan hun traject als ambassadeur meevolgen via deze webpagina en er zijn publieksmomenten om de projecten van dichtbij te ervaren.

Een eerste oproep tot kandidatuurstelling gebeurde in oktober 2013 voor de Cultureel Ambassadeurs 2014-2016. In 2023 werd de 10de lichting voorgesteld.

Cultureel Ambassadeur 2023-2025

Halfweg 2023 stelde Stad Roeselare internationaal balletdanseres Sofie Vervaecke voor als nieuw Cultureel Ambassadeur voor de periode 2023-2025.

Sofie startte haar balletopleiding bij Linda Daneels in Roeselare en trok als 11-jarige naar de Koninklijke Balletschool Antwerpen. Ze begon als 16-jarige aan de opleiding in de Académie Grace in Monaco. Amper twee jaar later krijgt Sofie een contract bij het ballet aan de staatsopera van Nürnberg waar ze 5 seizoenen danst. Ze wordt hoofddanseres onder leiding van Goyo Montero en ontvangt de cultuurprijs voor de meest beloftevolle danseres in de deelstaat Bayern.

Ze verwerft naam als professionele danseres, ook met een aantal choreografieën en krijgt aanbiedingen om voor andere gezelschappen te dansen.

Sinds 2022 maakt ze deel uit van de compagnie in Hannover onder leiding van Marco Goeke. In 2023 toert ze in Tel Aviv en Portugal. De ondertussen uitgebouwde carrière als professionele balletdanseres is een feit.

Met haar project ‘Sofie and Friends, Dance Made in Flanders (Belgium)’ wil ze verschillende Belgische topdansers, het grootste deel uit Vlaanderen (bv. Victor Polster uit de film ‘Girl’), tonen in een voorstelling met de creatie van nieuw werk en met een aantal fragmenten uit het repertoire dat ze in hun compagnie hebben gedanst.

Het opzet is om samen een eigen creatie te maken en dit als apotheose te brengen in de voorstelling. Binnen dit concept wensen ze de Roeselaarse dansscholen te betrekken door hen de kans te geven om een voormiddag dansles te krijgen van professionele dansers. Ook dit resultaat kan betrokken worden in de voorstelling.

De doelstelling is om het danstalent van België te bundelen en te tonen aan Roeselare, maar ook om lokale talenten te betrekken. Aan dit project kent de stad Roeselare de ondersteunende subsidie van € 13.000 toe.

Cultureel Ambassadeurs 2022-2024

In december 2022 stelde Stad Roeselare 3 nieuwe Cultureel Ambassadeurs voor de periode 2022-2024 aan.

  • Vik Vandamme kreeg de titel als jonge viool- en cellobouwer met internationale ambities.

  • Joost Caen, een autoriteit op het vlak van historische en hedendaagse glaskunst, kreeg titel en subsidies voor de realisatie van een glaskunstwerk met zonnecellen.
  • Schrijfster en dichteres Lise Surmont kreeg titel en subsidies voor de realisatie van een poëziebundel.

 

Vik Vandamme is een viool- en cellobouwer en sinds een jaartje gevestigd in de Arme-Klarenstraat in Roeselare. Op 18-jarige leeftijd en direct na de middelbare school vatte hij de opleiding instrumentenbouwer aan. Hij heeft de ambitie om instrumenten te maken voor de eeuwigheid en legt de lat voor zichtzelf hoog. Hij streeft naar perfectie en geeft aan dat hij nog lang niet op het niveau zit dat hij wenst te bereiken.

Ondanks zijn jonge leeftijd (°1998) als vioolbouwer heeft hij het aangedurfd en het initiatief genomen om een professioneel strijkkwartet uit te dagen met zijn zelfgebouwde violen, altviool en cello op 6 maart 2022 een concert uit te voeren in De Spil. Geen evidentie, want professionele muzikanten houden sterk aan hun eigen klankkleur dat mede hun repertorium kenmerkt.

Alhoewel hij nog maar zes jaar aan het bouwen is, spelen reeds negen musici op een Vandamme uit Roeselare, waarvan drie in België en zes in Noorwegen.

Deze kandidaat toont veel gelijkenissen met de eerste ambassadeur Alexander Stragier. Samen te vatten in de woorden: jong, dynamisch en ambitieus.

https://www.vikvandamme.com/

https://www.vonderlippe.com/cello-bygget-av-vik-vandamme-roeselare-2022/

https://www.instagram.com/violins.vandamme/

Joost Caen, geboren in Roeselare, is sinds de jaren 1980 actief in het binnen- en buitenland omtrent de creatie en conservatie van glaskunst. Hij is een veelgevraagd adviseur rond conservatie van glaskunst. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen en heeft les gegeven in vrijwel alle Europese landen, USA en China. Ook geeft hij lezingen zowel in binnen- als buitenland en werkt mee aan inventarisatieprojecten.

Zijn realisaties als glaskunstenaar zijn te vinden in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen en USA. Ook is zijn werk opgenomen in een aantal museumcollecties in binnen- en buitenland. Hij is een autoriteit op vlak van zowel oude als hedendaagse glaskunstramen en geniet hierover respect in binnen- en buitenland. 

Op 30 januari 2023 werd Joost Caen opgenomen als ‘Freeman’ in de ‘Worshipful Company of Glaziers and Painters of Glass’ in Londen. Deze gilde bestaat onafgebroken sinds de veertiende eeuw. In 2023 realiseerde hij een nieuw ambo en altaar met glaskunstwerk voor de kapel van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen en 13 glasramen met het Scheppingsverhaal in het zorgcentrum KartHuis in Leuven (opening april 2023).

Zijn project bestaat uit de creatie van een hedendaags lichtkunstwerk in een openbaar gebouw van Roeselare. Het zinvol verdelen van het licht in de binnenruimte van een openbaar gebouw verrijkt de beleving van de betrokken ruimte. Hierbij wenst Joost Caen zonnecellen te gebruiken om duurzaam (energiezuinig en klimaatvriendelijk) te werken. Alhoewel deze techniek al eerder werd toegepast in Antwerpen, Deurne en Kortrijk is dit voor Roeselare een nieuw gegeven.

https://joostcaen.com/

Lise Surmont haar eerste taal is de taal van het schrijven. Ze groeide op in Roeselare met stevige wortels en engagement in het cultuurlandschap. Het is een jonge vrouw die met een open kijk graag op een zachte manier verandering wil brengen via de verbinding van woorden. Waar poëzie kan helpen angst om te buigen in vertrouwen en te leven vanuit het hart.

Lise haar talent is als schrijver/dichter niet onzichtbaar in het literaire landschap. Dit blijkt uit de referenties en opdrachten van uitgeverijen. Ze is auteur van artikels voor het magazine DANST, ze is deelauteur van een publicatie in kader van Reveil, geeft ze voordrachten op de begraafplaats van Loppem naar aanleiding van de 1 novemberherdenking en in Roeselare in het kader van Vers Roeselare.

Een eigen gedicht werd opgenomen in het fotoboek Goodnight van Femke De Hollander, de stadsfotografe van Brugge. Naar aanleiding van deze boekvoorstelling kreeg ze ook veel positieve reacties van het publiek bij haar voordracht.

Lise was te gast als resident bij ‘schrijvers in Sluis’. Als dramaturg ondersteunt zij professionele dansgezelschappen.

Haar project bestaat uit de uitgave van haar eerste poëziebundel.

https://www.schrijversinsluis.nl/project/lise-surmont/

 

Maak kennis met nog enkele vroegere en huidige cultureel ambassadeurs

 

Eerdere Cultureel Ambassadeurs van Roeselare

Onze Cultureel Ambassadeurs voor Roeselare laten zich niet onbetuigd en veroveren gestaag binnen- en buitenland. Je kan hun doen en laten blijven volgen op hun websites.

Cultureel Ambassadeurs 2021-2023

Cultureel Ambassadeurs 2020-2023

Het ambassadeurschap werd met 1 jaar verlengd omwille van de coronapandemie.

Cultureel Ambassadeurs 2019-2022

Het ambassadeurschap werd met 1 jaar verlengd omwille van de coronapandemie.

Cultureel Ambassadeur 2018-2021

Het ambassadeurschap werd met 1 jaar verlengd omwille van de coronapandemie.

Cultureel Ambassadeurs 2017 -2019

Cultureel Ambassadeurs 2016 -2018

Cultureel Ambassadeurs 2015 - 2017

Cultureel Ambassadeurs 2014 - 2016

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?