Cultureel Ambassadeur Roeselare

Wat? 

Oproep: We zijn op zoek naar nieuwe kandidaten om Cultureel Ambassadeur voor Roeselare te worden! Bekijk hier onze oproep voor de voorwaarden en meer informatie.

 

Sedert 2013 benoemt Stad Roeselare jaarlijks één of meerdere Cultureel Ambassadeurs. De toekenning van deze titel gebeurt op basis van een apart reglement, als bijzondere ondersteuningsvorm naast de basis- en werkingssubsidies en de projectsubsidies.

Verenigingen of personen kunnen de titel ‘Cultureel Ambassadeur van Roeselare’ krijgen omwille van hun culturele prestaties, waardoor ze ook buiten de stadsgrenzen erkenning genieten en een betekenisvolle meerwaarde bieden aan het algemene kunst- en cultuurlandschap.

Nieuwe projecten en initiatieven die het cultureel imago van Roeselare willen uitdragen en die bewust kwaliteit en vernieuwing nastreven over de regiogrenzen heen, kunnen een ondersteunende subsidie krijgen. Hiervoor wordt jaarlijks 13.000 euro op de stadsbegroting voorzien.

Daarnaast geniet een ‘Cultureel Ambassadeur voor Roeselare’ communicatieve en publicitaire ondersteuning via de stedelijke communicatiekanalen.

De ambassadeurs worden tijdens hun ambassadeursjaren door het stadsbestuur en de cultuurraad opgevolgd en begeleid bij de realisatie van hun initiatieven. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een afsprakennota. Het grote publiek kan hun traject als ambassadeur meevolgen via deze webpagina en er zijn publieksmomenten om de projecten van dichtbij te ervaren.

Cultureel Ambassadeurs 2020-2023

Eind 2020 koos Stad Roeselare drie nieuwe Cultureel ambassadeurs #VANRSL. Jasper Derluyn en Tore Tom Denys delen hun passie voor muziek en krijgen de titel voor hun culturele prestatie die ook buiten de stadsgrenzen erkenning geniet. Beeldend kunstenaar Nick Ervinck krijg de titel voor zijn vernieuwend kunstproject dat het cultureel imago van Roeselare versterkt. Door de coronapandemie wordt het cultureel ambassadeurschap met 1 jaar verlengd, ook van de twee vorige lichtingen ambassadeurs.

 

Jasper Derluyn aka Jazzdee CA 2020-2023

Jasper Derluyn

Better known as JazzDee. Als DJ kan je hem buiten coronatijden wekelijks vinden bij optredens in België waaronder ook bij de grotere festivals zoals Couleur Café, Pukkelpop, Dour, … Daarnaast staat hij ook vaak on stage in het buitenland zoals in Milaan, Tel Aviv, Berlijn, Amsterdam, Rotterdam, Parijs, … In 2019 stond hij op plaats 30 in de Belgische DJ top 100 tijdens de Red Bull Elekropedia Awards.

Deze jonge twintiger met RSL roots is niet enkel als DJ actief in binnen- en buitenland maar is daarnaast ook radio host, curator, promotor en zelfs graficus. Hij is curator en staat in voor de communicatie van het Listen!Festival, één van de grootste elektronische muziek festivals in België. Hij werkt achter de schermen van Kiosk Radio in Brussel.

Hij is onder de naam Zeevaarder grafisch ontwerper voor affiches van evenementen o.a. Pelzen, Inval, Kop Van De Vaart, Plakband… in Roeselare, maar ook voor Studio Brussel. Hij organiseert zelf events voor opkomend, lokaal talent in combinatie met internationale acts. Oorspronkelijk ontstaan in Roeselare, maar ondertussen uitgebreid naar Gent en Brussel. Hij wordt gezien als taste maker binnen de scene van de alternatieve muziek. Met deze titel wil hij het culturele gebeuren in Roeselare dichter bij de leefwereld van jongeren brengen.

 

Tom Tore Denys CA 2020-2013 copyright Kurt van der Elst

Tore Tom Denys

Tore Tom Denys is geboren en getogen in Roeselare, maar woont intussen al meer dan 20 jaar in Wenen. De professionele tenor kan een indrukwekkend curriculum vitae voorschotelen.

In 2006 vervoegde hij de kern van Capilla Flamenca. Hij studeerde trompet aan het Conservatorium van Antwerpen en was zowel als concert- als solotrompettist wereldwijd te beluisteren. Van 1994 tot 1998 deed hij als lid van het World Youth Choir alle continenten aan, waarbij zijn interesse voor de oude muziek en de zangkunst steeds groeide en hij de trompet voor het zingen verwisselde. Hij was lid van het vocaal ensemble Currende waarmee hij verschillende cd’s opnam en hij was medestichter van het Goeyvaerts Consort.

In 1998 verhuisde hij naar Wenen en studeerde er zang. Hij werd opgenomen in het Arnold Schönberg Chor en ging als solist met dit koor op diverse tournees. Hij is lid van het koor van de Weense Staatsoper. Behalve zijn optredens bij diverse festivals in Oostenrijk is hij ook vaste solist bij de ensembles Noa, Armonico Tributo Austria, Cinquecento en Clemencic Consort. Hij is een veelgevraagd solist bij het Collegium Vocale Gent voor de specifieke polyfoniemuziek. Daarnaast is hij stichter en zanger van het ensemble Vivante, een ensemble voor oude muziek en van Dionysos Now!, een ensemble met focus op polyfonie.

Tore Tom Denys is een schoolvoorbeeld van hoe corona ademruimte kan geven aan nieuwe projecten. Door de lockdown was er opeens extra tijd beschikbaar om studiewerk te realiseren naar het werk van Adriaen Willaert, de zestiende-eeuwse componist waarmee hij dezelfde roots deelt. Tore Tom Denys wenst hulde te brengen aan één van de grootste componisten uit de geschiedenis. Hij streeft ernaar om met zijn ensemble Dionysos Now! een hedendaagse neerslag te hebben van zijn meest markante signatuurwerken. Met de titel als cultureel ambassadeur van RSL wil Tore Tom Denys de passie en het vuur voor Adriaen Willaert opnieuw laten opflakkeren in binnen- en buitenland.

Beluister

 

Naast de titel kan ook een project dat het cultureel imago van de stad Roeselare wil uitdragen en bewust kwaliteit en vernieuwing nastreeft over de regiogrenzen heen een ondersteunende subsidie ontvangen binnen het cultureel ambassadeurschap. De cultureel ambassadeur met een ondersteunende subsidie van 13.000 euro is beeldend kunstenaar Nick Ervinck.

Nick Ervinck CA 2020-2023 copyright Bob van Mol

Nick Ervinck

Nick Ervinck is geboren in Roeselare, maar woont reeds geruime tijd in Lichtervelde. In Roeselare-Beveren heeft hij een tweede atelier/stockagelocatie. Op de fabrieksgebouwen van Maselis aan de kop van de vaart prijkt zijn 2000 m² grote tekening. Hij is een gevestigde naam binnen het hedendaagse nationale en internationale kunstlandschap. Zijn werk is opgepikt door kunstverzamelaars over de hele wereld en wordt getoond in tal van solo- en groepstentoonstellingen. Hij heeft een 15-tal exposities per jaar, een 4-tal opdrachten op jaarbasis voor publieke kunstrealisaties en daarnaast organiseert hij ook meerdere lezingen, workshops en atelierbezoeken. Hij neemt ook steeds meer het voortouw en engagement voor generatiegenoten.

In 2021 exposeerde Ervinck o.a. in Finland en dichter bij huis in Sint-Pieters-Kapelle, deelgemeente van Middelkerke. In de ontwijde kerk daar installeerde hij K.E.R.K. (Kunsthalle ERvincK), een feeëriek kunstuniversum. Een voorsmaakje van wat achter de gele kerkdeur ligt.

Hij ontving al tal van prijzen: Prix Godecharle (2005), The Fortis Young Ones Award (2006), de Provinciale Prijs voor Schone Kunsten West Vlaanderen (2006), de Rodenbach Fonds Award (2008), Merit CODA Award (2013). In 2020 heeft hij de prestigieuze kunstprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten gewonnen.

Zijn kunstproject bestaat uit een boekvoorstelling en lezing, gekoppeld aan de uitgave van een monografie, die zich toespitst op zijn recent werk. Maar daarnaast wordt een kunstproject in dialoog met de stad verder geconcretiseerd, waarbij aandacht is voor een expo, workshops met jongeren en interactie met het ruime publiek. Ook de lokale erkenning is voor een kunstenaar zeer belangrijk. Met dit cultureel ambassadeurschap wil Nick Ervinck ook zijn internationale erkenning projecteren op de stad Roeselare.

Verlenging Cultureel Ambassadeurschap

De COVID-19 pandemie zorgde ervoor dat de huidige Cultureel Ambassadeurs van Stad Roeselare hun werking niet of moeilijk hebben kunnen verderzetten in 2020. Om deze reden wordt ook bij het cultureel ambassadeurschap enige flexibiliteit toegepast en wordt het cultureel ambassadeurschap verlengd. Het cultureel ambassadeurschap van deze 7de lichting loopt van 2020 tot en met 2023.

Om deze reden wordt ook het cultureel ambassadeurschap van Nel Bonte, Justine Cappelle en Floris Boccanegra die hun publieksmoment in Roeselare nog niet hebben kunnen realiseren met 1 jaar verlengd. Justine Cappelle haar cultureel ambassadeurschap loopt tot en met 2021, Floris Boccanegra en Nel Bonte hun cultureel ambassadeurschap loopt tot en met 2022.

 

Cultureel Ambassadeurs 2019-2022 (verlengd met 1 jaar omwille van de coronapandemie)

Nel Bonte en Floris Boccanegra CA 2019-2022 copyright Maxime Petit

Nel Bonte (°1986)

Nel studeerde in 2010 met grote onderscheiding af als master in de beeldende kunsten. Zij werd laureaat van verschillende wedstrijden waaronder in 2013 de Prix Godecharle. Haar werk was/is o.a. te zien op binnen- en buitenlandse expo’s en kunstprojecten: in het M HKA Antwerpen, Slovenië, Oostenrijk, CWART Knokke, cultuurfestival Tongeren, Gent,… Ze realiseerde in verschillende steden kunstwerken, permanent geïntegreerd in de openbare ruimte. Zo staat in het woonzorgcentrum ‘Stede Akkers’ in Hoogstraten haar werk 2PILLIO, het resultaat van een wedstrijd die Nel won tijdens haar afstudeerjaar.

Nel Bonte 2-PILLIO

Tijdens het realisatietraject van haar kunstcreaties gaat Nel op eigen initiatief of op uitnodiging in residentie. Zo verbleef ze reeds in Italië, Frankrijk, Finland, Nederland, Slovenië, Spanje. Nel startte samenwerkingen op met professionele kunstenaars en organisaties zoals WARP, een platform voor hedendaagse kunst in Sint-Niklaas. Samen met kunstenaar Pieter Léon Vermeersch richtte zij in 2019 het kunstenaarscollectief Bolster op. In 2021 verschijnt een hardcoverpublicatie met al haar werk.

Doorheen de jaren krijgen haar projecten steeds vaker een participatief karakter. Zij gaat samen met toeschouwer of bewoner op zoek om beeldende kunst toegankelijker te maken voor de niet-kunstkenner en voor kinderen. Haar installaties krijgen soms ook een functioneel aspect als podium, zitbank, speeltuig,… Haar doel is om haar beeldend werk te combineren met andere kunstdisciplines.

Met het project SLA (werktitel), waarmee Nel het Cultureel Ambassadeurschap wil uitdragen, zoekt ze de symbiose tussen kunst en dans. Voor een nog te ontwerpen sculptuur en een aantal professionele dansers schrijft Nel i.s.m. een professionele danschoreografe een choreografie voor een 45 minuten durende voorstelling. De voorstelling gaat over haar ervaring als beeldend kunstenaar, de zoektocht, het vallen en opstaan. Alles wordt vastgelegd op film en foto’s, gekoppeld aan een expo. Het kunstwerk krijgt een plek in de stad. Realisatie: eind 2020-begin 2021.

 

Floris Boccanegra (°1988)

Sinds 2014 is Floris Caes actief als beeldend en conceptueel kunstenaar onder de naam Floris Boccanegra. In een eerste concept werkte hij thematische schilderijen uit waarin woorden figuratieve beelden vormen. Deze werken werden getoond in o.a. Parijs, Stuttgart, Los Angeles, New York en Mexico City. De laatste jaren evolueerde zijn werk van creatief ambachtelijk naar conceptuele kunst vanuit een maatschappij kritische invalshoek. De installaties Lex Human, Out of business en The Epitaph zijn de weerspiegeling van deze nieuw ingeslagen weg.

Floris is voortdurend op zoek naar visuele manieren om mensen te doen reflecteren over hedendaagse problematieken rond bv. klimaat, oorlog, vluchtelingen,… Belangrijk hierbij is de aandacht die zijn projecten krijgen door de media. Persaandacht maakt deel uit van het totaalconcept, want via deze aandacht wil hij mensen aanzetten tot reflectie en ook tot actie. Zijn projecten werden opgepikt door de binnen- en buitenlandse pers: het VRT-journaal, artikels in o.a. De Standaard, De Morgen, Knack, VICE Nederland, website van de Italiaanse krant Corriere Della Sera, 12 nieuwswebsites in Duitsland, Studio Brussel, Radio 1, Spijkers op koppen (NL) en Nooit Meer Slapen, het cultuurprogramma van de VPRO.

Floris Boccanegra Lex Humana

De live kunstperformance ‘The Wall’ wilde Floris eind april 2020 realiseren i.h.k.v. het Cultureel Ambassadeurschap, maar daar stak Covid-19 een stokje voor. De performance wordt verplaatst naar een nog te bepalen datum. De opzet van ‘The Wall’: Floris laat zich gedurende 7 dagen opsluiten in een glazen box op de Kunstberg in Brussel. De uitgang wordt afgesloten met een marmeren plaat en het is de bedoeling dat hij een gat in het marmer beitelt om naar buiten te kunnen. Ook het publiek kan participeren door met hamer en beitel aan de buitenkant van de box het gat te helpen maken.

‘Het doel van deze performance is om de mensen er op attent te maken dat men zich moet openstellen voor veranderingen, indien we een antwoord willen bieden op de globale en complexe problemen die we voor onszelf gecreëerd hebben. Dit vergt een individuele inspanning, maar ook een collectieve. Want hoe meer mensen het ‘hokjes-denken’ achterwege laten en ‘out of the box’ beginnen denken, hoe sneller we naar een betere toekomst kunnen gaan. Dit gegeven wordt in de performance metaforisch voorgesteld.’ De performance krijgt een echo in Roeselare.

 

Cultureel Ambassadeur 2018-2021 (verlengd met 1 jaar omwille van de coronapandemie)

Justine Cappelle CA 2018-2020

Justine Cappelle

Justine kan ondanks haar jonge leeftijd (°1995) al heel wat adelbrieven voorleggen die haar erkenning als kwaliteitsvolle kunstenares bevestigen. Zo werd de kortfilm Maregrave, haar eindwerk aan het RITCS Brussel, geselecteerd voor verschillende internationale filmfestivals in binnen- en buitenland (Amsterdam, Leuven, Oostende, Antwerpen, Louvain-la-Neuve, Brussel, Buenos Aires, Paris, Georgië, Roemenië). De film won de Grand Prix op het filmfestival in Georgië en kreeg een Ensor op het filmfestival in Oostende.

Maregrave is ook opgepikt door Argos, centrum voor kunst en media in Brussel en is getoond binnen het luik beloftevolle jonge film- en videokunstenaars tijdens het internationaal videoproject Time can Tell (Roeselare 2018) en de expo ForadCamp 2018 in Barcelona.

Justine kreeg van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) een scenariopremie toegekend voor de nieuwe documentaire ‘Rainbow’, over de onzichtbare aanwezigheid van technologie in onze maatschappij. De eerste opnames zijn gepland in 2020. Wat haar werk bijzonder maakt, is dat zij experimenteert met een nieuwe vorm van documentaire waarbij de inhoud universele maatschappelijke thema’s opwerpt, maar die vanuit een creatief visuele invalshoek in beeld worden gebracht.

Met de documentaire ‘The Epitaph’ volgt zij de artistieke tweestrijd van beeldend kunstenaar Floris Boccanegra die zijn dromen najaagt en zonder compromissen op zoek is naar een erkenning als kunstenaar. De creatieve sequenties in de film worden gerealiseerd door Alexander Stragier. The Epitaph brengt dus 3 jonge Roeselaarse kunstenaars samen in 1 internationaal project. Voor de productie van ‘The Epitaph’ kende de stad een subsidie van 13 000 euro toe.

 

Hoe vergaat het de eerdere Cultureel Ambassadeurs voor Roeselare?

Onze Cultureel Ambassadeurs voor Roeselare laten zich niet onbetuigd en veroveren gestaag binnen- en buitenland. Je kan hun doen en laten blijven volgen op hun websites.

Cultureel Ambassadeurs Roeselare 2017 -2019

Cultureel Ambassadeurs Roeselare 2016 -2018

Cultureel Ambassadeurs Roeselare 2015 - 2017

  • Luc Glorieux, drijvende kracht historische tentoonstellingen, actief in provinciale en nationale commissies voor Toerisme, laureaat Toerisme Vlaanderen
  • Fotograaf Maarten Devoldere
  • Kunstenaarscollectief Striptic

Cultureel Ambassadeurs Roeselare 2014 - 2016

Voorwaarden: 

Het toekennen van de titel en/of de subsidie gebeurt op basis van het reglement Cultureel Ambassadeurschap Roeselare.

Hoe? 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?