Cultureel Ambassadeur Roeselare

Wat? 

Sedert 2013 benoemt Stad Roeselare jaarlijks één of meerdere Cultureel Ambassadeurs. De toekenning van deze titel gebeurt op basis van een apart reglement, als bijzondere ondersteuningsvorm naast de basis- en werkingssubsidies en de projectsubsidies. Hiermee werd tegemoet gekomen aan een idee dat vanuit de Cultuurraad is gegroeid.

Verenigingen of personen kunnen de titel ‘Cultureel Ambassadeur van Roeselare’ krijgen omwille van hun culturele prestaties, waardoor ze ook buiten de stadsgrenzen erkenning genieten en een betekenisvolle meerwaarde bieden aan het algemene kunst- en cultuurlandschap.

Nieuwe projecten en initiatieven die het cultureel imago van Roeselare willen uitdragen en die bewust kwaliteit en vernieuwing nastreven over de regiogrenzen heen, kunnen een ondersteunende subsidie krijgen. Hiervoor wordt jaarlijks 13 000 euro op de stadsbegroting voorzien.

Daarnaast geniet een ‘Cultureel Ambassadeur voor Roeselare’ communicatieve en publicitaire ondersteuning via de stedelijke communicatiekanalen.

De ambassadeurs worden tijdens hun ambassadeursjaren door het stadsbestuur en de cultuurraad opgevolgd en begeleid bij de realisatie van hun initiatieven. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een afsprakennota. Het grote publiek kan hun traject als ambassadeur meevolgen via deze webpagina en er zijn publieksmomenten om de projecten van dichtbij te ervaren.

Cultureel Ambassadeurs 2019-2021

In december 2019 werd de zesde lichting Cultureel Ambassadeurs voorgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen en de Cultuurraad. Aan de kunstenaars Nel Bonte en Floris Boccanegra (Floris Caes) wordt de titel Cultureel Ambassadeur 2019-2021 én een subsidie van 6 500 euro toegekend.

Nel Bonte (°1986)

Nel studeerde in 2010 met grote onderscheiding af als master in de beeldende kunsten. Zij werd laureaat van verschillende wedstrijden waaronder in 2013 de Prix Godecharle. Haar werk was/is o.a. te zien op binnen- en buitenlandse expo’s en kunstprojecten: in het M HKA Antwerpen, Slovenië, Oostenrijk, CWART Knokke, cultuurfestival Tongeren, Gent,… Ze realiseerde in verschillende steden kunstwerken, permanent geïntegreerd in de openbare ruimte. Zo staat in het woonzorgcentrum ‘Stede Akkers’ in Hoogstraten haar werk 2PILLIO, het resultaat van een wedstrijd die Nel won tijdens haar afstudeerjaar.

Nel Bonte 2-PILLIO

Tijdens het realisatietraject van haar kunstcreaties gaat Nel op eigen initiatief of op uitnodiging in residentie. Zo verbleef ze reeds in Italië, Frankrijk, Finland, Nederland, Slovenië, Spanje. Nel startte samenwerkingen op met professionele kunstenaars en organisaties zoals WARP, een platform voor hedendaagse kunst in Sint-Niklaas. Samen met kunstenaar Pieter Léon Vermeersch richtte zij in 2019 het kunstenaarscollectief Bolster op. In 2021 verschijnt een hardcoverpublicatie met al haar werk.

Doorheen de jaren krijgen haar projecten steeds vaker een participatief karakter. Zij gaat samen met toeschouwer of bewoner op zoek om beeldende kunst toegankelijker te maken voor de niet-kunstkenner en voor kinderen. Haar installaties krijgen soms ook een functioneel aspect als podium, zitbank, speeltuig,… Haar doel is om haar beeldend werk te combineren met andere kunstdisciplines.

Met het project SLA (werktitel), waarmee Nel het Cultureel Ambassadeurschap wil uitdragen, zoekt ze de symbiose tussen kunst en dans. Voor een nog te ontwerpen sculptuur en een aantal professionele dansers schrijft Nel i.s.m. een professionele danschoreografe een choreografie voor een 45 minuten durende voorstelling. De voorstelling gaat over haar ervaring als beeldend kunstenaar, de zoektocht, het vallen en opstaan. Alles wordt vastgelegd op film en foto’s, gekoppeld aan een expo. Het kunstwerk krijgt een plek in de stad. Realisatie: eind 2020-begin 2021.

 

Floris Boccanegra (°1988)

Sinds 2014 is Floris Caes actief als beeldend en conceptueel kunstenaar onder de naam Floris Boccanegra. In een eerste concept werkte hij thematische schilderijen uit waarin woorden figuratieve beelden vormen. Deze werken werden getoond in o.a. Parijs, Stuttgart, Los Angeles, New York en Mexico City. De laatste jaren evolueerde zijn werk van creatief ambachtelijk naar conceptuele kunst vanuit een maatschappij kritische invalshoek. De installaties Lex Human, Out of business en The Epitaph zijn de weerspiegeling van deze nieuw ingeslagen weg.

Floris is voortdurend op zoek naar visuele manieren om mensen te doen reflecteren over hedendaagse problematieken rond bv. klimaat, oorlog, vluchtelingen,… Belangrijk hierbij is de aandacht die zijn projecten krijgen door de media. Persaandacht maakt deel uit van het totaalconcept, want via deze aandacht wil hij mensen aanzetten tot reflectie en ook tot actie. Zijn projecten werden opgepikt door de binnen- en buitenlandse pers: het VRT-journaal, artikels in o.a. De Standaard, De Morgen, Knack, VICE Nederland, website van de Italiaanse krant Corriere Della Sera, 12 nieuwswebsites in Duitsland, Studio Brussel, Radio 1, Spijkers op koppen (NL) en Nooit Meer Slapen, het cultuurprogramma van de VPRO.

Floris Boccanegra Lex Humana

Zijn volgende project ‘The Wall’, een live kunstperformance, realiseert Floris i.h.k.v. het Cultureel Ambassadeurschap. In april 2020 zal hij zich gedurende 7 dagen laten opsluiten in een glazen box op de Kunstberg in Brussel. De uitgang wordt afgesloten met een marmeren plaat en het is de bedoeling dat hij een gat in het marmer beitelt om naar buiten te kunnen. Ook het publiek kan participeren door met hamer en beitel aan de buitenkant van de box het gat te helpen maken.

‘Het doel van deze performance is om de mensen er op attent te maken dat men zich moet openstellen voor veranderingen, indien we een antwoord willen bieden op de globale en complexe problemen die we voor onszelf gecreëerd hebben. Dit vergt een individuele inspanning, maar ook een collectieve. Want hoe meer mensen het ‘hokjes-denken’ achterwege laten en ‘out of the box’ beginnen denken, hoe sneller we naar een betere toekomst kunnen gaan. Dit gegeven wordt in de performance metaforisch voorgesteld.’ De performance, met echo in Roeselare, is voorzien voor eind april.

 

Hoe vergaat het de eerdere Cultureel Ambassadeurs voor Roeselare?

Onze Cultureel Ambassadeurs voor Roeselare laten zich niet onbetuigd en veroveren gestaag binnen- en buitenland. Wij volgen hen dan ook graag in hun kielzog.

Justine Cappelle (CA 2018-2020)

Justine Cappelle CA 2018-2020

Justine kan ondanks haar jonge leeftijd (°1995) al heel wat adelbrieven voorleggen die haar erkenning als kwaliteitsvolle kunstenares bevestigen. Zo werd de kortfilm Maregrave, haar eindwerk aan het RITCS Brussel, geselecteerd voor verschillende internationale filmfestivals in binnen- en buitenland (Amsterdam, Leuven, Oostende, Antwerpen, Louvain-la-Neuve, Brussel, Buenos Aires, Paris, Georgië, Roemenië). De film won de Grand Prix op het filmfestival in Georgië en kreeg een Ensor op het filmfestival in Oostende.

Maregrave is ook opgepikt door Argos, centrum voor kunst en media in Brussel en is getoond binnen het luik beloftevolle jonge film- en videokunstenaars tijdens het internationaal videoproject Time can Tell (Roeselare 2018) en de expo ForadCamp 2018 in Barcelona.

Justine kreeg van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) een scenariopremie toegekend voor de nieuwe documentaire ‘Rainbow’, over de onzichtbare aanwezigheid van technologie in onze maatschappij. De eerste opnames zijn gepland in 2020. Wat haar werk bijzonder maakt, is dat zij experimenteert met een nieuwe vorm van documentaire waarbij de inhoud universele maatschappelijke thema’s opwerpt, maar die vanuit een creatief visuele invalshoek in beeld worden gebracht.

Met de documentaire ‘The Epitaph’ volgt zij de artistieke tweestrijd van beeldend kunstenaar Floris Boccanegra die zijn dromen najaagt en zonder compromissen op zoek is naar een erkenning als kunstenaar. De creatieve sequenties in de film worden gerealiseerd door Alexander Stragier. The Epitaph brengt dus 3 jonge Roeselaarse kunstenaars samen in 1 internationaal project. Voor de productie van ‘The Epitaph’ kende de stad een subsidie van 13 000 euro toe.

Alex Verhaest (CA 2017-2019)

Alex Verhaest is een jonge kunstenares die haar fascinatie voor oude kunst vertaalt via nieuwe mediatechnieken. Op artistiek vlak behoort zij reeds tot de internationale kunstwereld.

Als Cultureel Ambassadeur voor Roeselare realiseerde zij het eerste deel van de interactieve kunstinstallatie ‘Ad Hominem’. Deze installatie was in première te zien op het internationaal videoproject Time can Tell (Roeselare, mei 2018) en reisde kort daarna naar Parijs. Voor de productie van deze cinemaopera ‘Ad Hominem’ kende de stad een subsidie van € 6 500 toe.

Alex Verhaest Ad Hominem

https://vimeo.com/alexverhaest

http://www.dauwensbeernaert.com/artists/alex-verhaest/works

Sarah Bostoen (CA 2017-2019)

Sarah Bostoen is danseres/choreografe van Compagnie Monica en geniet al langer de reputatie van Roeselaars toptalent. In het kader van haar ambassadeurschap creëerde Sarah de productie ‘Poëtic Machine’. Hierin verlegt ze de grenzen van de improvisatiedans en gaat ze op zoek naar de schimmige grens tussen schaamte en zichzelf bloot geven. Voor de creatie van het stuk ging Sarah zowel in het binnenland (Les Ballets C de la B, De Grote Post Oostende, STUK Leuven,…) als in het buitenland (Nederland, Frankrijk, Ierland, Duitsland, Finland) op residentie. De première van Poëtic Machine was te zien op 17 november 2018 in CC De Spil. Voor dit project kende de stad een subsidie van 6 500 euro toe.

 

https://nl-nl.facebook.com/compagnieMonica/

https://vimeo.com/user2394937

 

Sarah Bostoen

@Tuur Uyttenhove

Muze’um L (CA 2017-2019)

Fernand Callebert is de bezieler van dit unieke museum op de Zilverberg, dat op de lichtmeridiaan ligt. Het museum van licht en landschap wil aanzetten tot denken en kunstenaars inspireren. Zo ontstaat er een cyclische beweging tussen het gebouw en zijn omgeving en de werken die er tentoongesteld worden. De niet zelden toevallig passerende bezoeker kan er vrij in en uit lopen, en zich laten bevangen door het spel van lijnen en vlakken, licht en schaduw.

Bij de start van elk astronomisch seizoen, start er een nieuwe tentoonstelling.

http://www.muzeuml.be/

 

Onze Cultureel Ambassadeurs zitten dus niet stil. Je kan hun doen en laten blijven volgen op hun websites.

Cultureel Ambassadeurs Roeselare 2018 -2020

Cultureel Ambassadeurs Roeselare 2017 -2019

Cultureel Ambassadeurs Roeselare 2016 -2018

Cultureel Ambassadeurs Roeselare 2015 - 2017

  • Luc Glorieux, drijvende kracht historische tentoonstellingen, actief in provinciale en nationale commissies voor Toerisme, laureaat Toerisme Vlaanderen
  • Fotograaf Maarten Devoldere
  • Kunstenaarscollectief Striptic

Cultureel Ambassadeurs Roeselare 2014 - 2016

Voorwaarden: 

Het toekennen van de titel en/of de subsidie gebeurt op basis van het reglement Cultureel Ambassadeurschap Roeselare.

Hoe? 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?