Archeologie in Roeselare

Wat? 

Als Onroerenderfgoedgemeente pakt Roeselare uit met haar rijke archeologische verleden.

De laatste decennia is er heel veel gebouwd in Roeselare en dat heeft navenant veel archeologisch onderzoek met zich meegebracht. Gedurende tientallen jaren werd dat onderzoek gevoerd door de provinciale vereniging V.O.B.o.W. vzw (Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen) en de plaatselijke Werkgroep Archeologie Roeselare.

Sinds 2011 volgt de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst RADAR dat archeologisch onderzoek nauw op voor Roeselare en de wijdere regio.

Al dat onderzoek leverde een karrenvracht aan gegevens op en kleurde het beeld van hoe deze regio in het verleden bewoond en geëxploiteerd werd bij. Zo was de Mandelvallei vroeger een dicht bebost gebied en vormden beken de levensaders van de regio.

Lancering Archeologische kaart van Roeselare

In het voorjaar van 2022 werd gestart met de opmaak van een archeologische kaart van Roeselare.

Hierop vind je per site de resultaten van het archeologisch onderzoek. Zo kan elke inwoner opzoeken wat er in zijn of haar ‘achtertuin’ gevonden is. Ook wie bijvoorbeeld geïnteresseerd is om te zien waar er Romeinse bewoning was in Roeselare, zal hier aan zijn trekken komen.

Bij aanvang zijn een 25-tal van de meest in het oog springende locaties ontsloten. Op termijn is het de bedoeling ook de projecten met minder resultaten te delen, maar vooral ook om het archeologisch onderzoek van onder meer V.O.B.o.W. vzw en de Werkgroep Archeologie Roeselare daarin op te nemen. En ook toekomstig archeologisch onderzoek zal hier een plaats vinden. Zo creëren we een volledig en dynamisch beeld van de archeologische rijkdom van het Roeselaarse bodemarchief.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?