Project klein erfgoed

Wat? 

Sinds 2016 inventariseert, onderhoudt en herstelt de stad ‘klein’ historisch, militair en religieus erfgoed op haar grondgebied, zoals kruisbeelden, gedenkstenen en kapelletjes.

In 2016 uitte Stad Roeselare de wens om werk te maken van de inventarisatie, het structureel onderhoud en de instandhouding van het historisch, militair en religieus erfgoed op haar grondgebied.

In één besturingssysteem werden meer dan honderd objecten geïntegreerd. Er werd gestart met rondritten ter inventarisatie en analyse van de bouwkundige en omgevingstoestand van deze objecten, door eigen stadspersoneel en IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) RADAR.

In 2017 werden budget en personele ruimte gecreëerd ter uitvoering van dit project klein erfgoed. Dat jaar werden volgende kleine monumenten onder handen genomen:

 • Monument oorlogsslachtoffers Oekene
 • 'Koortskapel' in de Oostnieuwkerksesteenweg
 • Volledige restauratie graven geestelijken Oekene

 

Monument oorlogsslachtoffers Oekene

Koortskapel in de Oostnieuwkerksesteenweg

 

In 2018 en 2019 werden volgende erfgoedobjecten aangepakt, gaande van omgevingswerken over reiniging tot volledige renovatie:

 • Gedenkstenen aan de Pantserstraat en Infanteriestraat
 • Kruisbeeld in de Sterrebosdreef
 • Kapelletje op de hoek Rennevoordestraat – Penemolenstraat
 • Kapel op de hoek Moorseelsesteenweg – Penemolenstraat
 • Kapel in de Koestraat
 • Kapelletje in de Kermisstraat
 • Kapel in de Izegemseaardeweg
 • Kapelletje in de Schierveldestraat
 • Kruisbeeld in de Brugsesteenweg
 • Kruisbeeld op het rondpunt Lindenstraat – Wilgenstraat
 • Kapelletje in de Jonkersstraat
 • Kruisbeeld in de Rosmolenstraat
 • Kunstwerk 'Kijken' in de Manestraat
 • Kruisbeeld op de hoek Molenstraat – Iepersestraat
 • Gedenkplaat Pastoor Slosse op de begraafplaats van Rumbeke
 • Kapel in de Bobijnstraat
 • Kapel in de Moorseelsesteenweg
 • Kapelletje in de Vijfwegenstraat
 • Mariabeeld in de Batavialaan
 • Mariamonument in de Mandeldreef
 • Kapel in de Duivelshoekstraat
 • Gedenksteen Poolse gesneuvelden op de oude stedelijke begraafplaats

 

Gedenksteen Infanteriestraat

Kapelletje in de Kermisstraat

Kruisbeeld op het rondpunt Lindenstraat – Wilgenstraat

Mariabeeld in de Batavialaan

 

In het voorjaar van 2020 werden het kruisbeeld op de hoek Verbrandhofstraat - Kleine Weg, het monument van Koning Boudewijn op het Koningin Astridplein en het Mariakapelletje aan datzelfde plein grondig opgeknapt.

Kruisbeeld Verbrandhofstraat - Kleine Weg

Koning Boudewijnmoument op het Koningin Astridplein

Mariakapelletje op het Koningin Astridplein

Ken je zelf een item klein erfgoed dat nood heeft aan onderhoud en/of herstel? Laat dit weten via 1788! Vermeld duidelijk de locatie, over welk object het gaat en wat de schade is. 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?