Roeselare is onroerenderfgoedgemeente

Wat? 

In mei 2020 erkende Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, de stad Roeselare als nieuwe onroerenderfgoedgemeente. “Steeds meer lokale besturen maken eigen plannen voor het behoud van hun erfgoed”, stelde minister Diependaele. “Roeselare ontwikkelt enkele boeiende initiatieven op het vlak van ondersteuning. Dat is geweldig nieuws voor het lokale erfgoed.” In mei 2020 waren er zo in totaal 22 erkende onroerenderfgoedgemeenten in Vlaanderen.

Een erkende onroerenderfgoedgemeente heeft een eigen onroerenderfgoedbeleid. Ze neemt een aantal bevoegdheden over van het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze taken zijn de volgende:

  • Toelatingen geven voor handelingen aan beschermd erfgoed waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is en de opvolging van deze toelatingen.
  • Akte nemen van of voorwaarden koppelen aan archeologienota’s en nota’s. Ook wanneer de gemeente zelf een vergunningsaanvraag voorbereidt.
  • Begeleiden van de erkende archeologen bij de uitvoering van hun taak. Controleren van een correcte toepassing van de Code van Goede Praktijk en de regelgeving over archeologie. Opvolgen van de archeologische opgravingen.
  • Toelatingen geven voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.
  • Ontvangen van de meldingen van de aanvang van een archeologisch vooronderzoek en archeologische opgraving.

 

Roeselare wil als erkende onroerenderfgoedgemeente haar imago van historische stad behouden en nog versterken. Er zal aandacht zijn voor het stadhuis met belfort, het oud gemeentehuis van Rumbeke, Ter Posterie, het Brandweerarsenaal – KOERS. Museum van de Wielersport, de toren van de Sint-Michielskerk, het oud gemeentehuis van Oekene, het herbestemmen van verschillende kerken en kapellen, en het restaureren van orgels.

Bij de uitvoering van haar erfgoedbeleid laat de stad Roeselare zich bijstaan door IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) Bie/Radar. Roeselare wil de eigen expertise, die reeds aanwezig is in de diensten Cultuur en Omgevingsvergunningen, verder uitbouwen en is bezig met de oprichting van een onroerenderfgoedadviesraad en een ‘kwaliteitskamer’.

De erkenning van Roeselare als onroerenderfgoedgemeente kwam er op basis van een uitgebreide nota, een vertaling van de actiepunten uit het bestuursakkoord van Roeselare gericht op onroerend erfgoed. In verschillende beleidsdomeinen ziet Roeselare aanknopingspunten om het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed te behouden, te beheren en ontsloten tot zijn recht te laten komen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?