Nietigverklaring huwelijk

Wat? 

De nietigverklaring van het huwelijk betekent dat het huwelijk wordt geacht nooit te hebben bestaan. De rechtbank spreekt een nietigverklaring uit.

Het huwelijk dat nietig is verklaard, heeft toch gevolgen ten aanzien van de echtgenoten, wanneer het huwelijk te goeder trouw werd aangegaan. Is de goede trouw slechts bij één van de echtgenoten aanwezig, dan heeft het huwelijk enkel gevolgen ten voordele van die echtgenoot.

Het huwelijk dat nietig is verklaard, heeft eveneens gevolgen ten voordele van de kinderen, zelfs als geen van de echtgenoten te goeder trouw is geweest.

Voorwaarden: 

Een huwelijk kan nietig verklaard worden als:

 • De toestemming van de echtgenoten ontbrak.
 • Een minderjarige huwde zonder dat de leeftijdsvoorwaarde werd opgeheven. Vanaf het ogenblik dat de betrokken partner of beide partners gedurende zes maanden achttien jaar zijn, kan de nietigverklaring niet meer geëist worden.
 • Het huwelijk is voltrokken ondanks het bestaan van een huwelijksbeletsel wegens verwantschap.
 • Er sprake is van bigamie.
 • De echtgenoten het huwelijk opzettelijk in het buitenland zijn aangegaan om zich te onttrekken aan de Belgische wettelijke huwelijksvoorwaarden.
 • Het huwelijk voltrokken is door een onbevoegde ambtenaar.
 • Het huwelijk niet in het openbaar voltrokken is.
 • Het gaat om een schijnhuwelijk of een gedwongen huwelijk.
 • Er sprake is van dwaling in de persoon (dit wil zeggen dwaling over de burgerlijke of fysieke identiteit van een persoon, zoals een verwisseling van personen, bijvoorbeeld bij tweelingen).

Een nietigverklaring kan geëist worden door:

 • De echtgenoten zelf.
 • Alle belanghebbenden.
 • Het openbaar ministerie.
 • Indien het om een huwelijk voltrokken door een onbevoegd ambtenaar of een niet in het openbaar betrokken huwelijk gaat: ook door de ouders en de grootouders.
 • Indien het om een dwaling in de persoon gaat: enkel door de echtgenoot die het slachtoffer van de dwaling is.
Hoe? 

Wil je zelf een nietigverklaring vragen, dan dien je een verzoekschrift bij de rechtbank van eerste aanleg in. Hiervoor neemt je best contact op met een advocaat.

Eenmaal er een vonnis van de rechtbank is, waartegen geen beroepsprocedure meer mogelijk is, wordt dit overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand in dezelfde gemeente als die waar het huwelijk werd voltrokken. Dit gebeurt op verzoek van degene die de nietigverklaring vroeg of op last van het Parket van de Procureur des Konings als hij de vordering instelde.

Regelgeving: 

Artikelen 180 tot 202 van het Burgerlijk Wetboek

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?