Actieplan wateroverlast

Wat? 

Na de wateroverlast van 30 en 31 mei 2016 hebben Stad Roeselare en de Provincie West-Vlaanderen de handen in elkaar geslagen om tot een actieplan tegen wateroverlast te komen. Dat actieplan zal van beide besturen inspanningen vragen. Inspanningen, die zowel de stad als de provincie voluit willen nemen.

Algemene visie en aanpak

Stad Roeselare en de provincie West-Vlaanderen besloten na de wateroverlast om zo snel mogelijk met een actieplan te komen om dergelijke rampen in de toekomst te kunnen voorkomen.
De algemene visie bestaat erin om het water buiten de R32 – N36 en het centrum zoveel mogelijk af te remmen. Het water binnen de R32 – N36 en het centrum moet zo snel mogelijk afgevoerd worden. Daarbij speelt het Kanaal Roeselare – Ooigem een cruciale rol.

In de aanpak van de wateroverlast, werden oplossingen gezocht voor deze beken:

  • Krommebeek, Kapellebeek & Haagdoornbeek
  • Onledebeek & Liebeek
  • Sint-Amandsbeek
  • Mandel
  • Collievijverbeek & Babilliebeek
  • Babilliebeek, Aapbeek & Wulfholbeek
  • Sint-Godelievebeek & Vlietputbeek
  • Regenbeek & Kazandbeek
     

Oplossingen

De oplossingen variëren van vergroten bufferbekkens, aanpassen riolen, extra groenonderhoud, en aanpassen overstorten; tot aanleggen van wadi’s, gescheiden riolering, stuwen, bypasses en het plaatsen van pompen. Voor een aantal van die werken zijn bijkomende, noodzakelijke studies nodig voor we ze kunnen uitvoeren. Een aantal acties werden reeds uitgevoerd; de rest is gepland voor 2018 en later.

Hoever we staan en wat er nog gepland staat kan je vinden in dit overzicht van alle waterbeheersingswerken

Lees hier meer over welke initiatieven je zelf kan nemen om wateroverlast te voorkomen.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?