Septische put

Wat? 

Een septische put is een vergaarbak in beton of kunststof waarin het afvalwater van je huis verzameld wordt. In de put wordt het huishoudelijk afvalwater van de toiletten gezuiverd door middel van bezinking. De vaste afvalstoffen zinken naar de bodem zodat enkel het vloeibare afvalwater wordt afgevoerd naar de riolering. 

Op Roeselaars grondgebied is het verplicht een septische put te steken bij elke nieuwbouw en elke grondige verbouwing.

Men wil zo voorkomen dat de vaste deeltjes van het afvalwater zich vastzetten op de rioolbuizen. Dit slib zorgt er namelijk voor dat rioolbuizen verstoppen zodat er minder afvoercapaciteit is met gevaar voor wateroverlast tot gevolg. Bovendien kan het slib aanleiding geven tot geurhinder.

Voorwaarden: 

De septische put moet op minstens 1 meter achter de rooilijn geplaatst worden.

Uitzonderingen: 

Is het niet mogelijk om een septische put te plaatsen dan kan je hiervoor een aanvraag tot afwijking verplicht plaatsen septische put indienen.
Deze aanvraag moet voldoende gemotiveerd worden en mag gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?