Geslachtswijziging

Wat? 

Sinds 1 september 2007 is de wet in werking die geslachtswijziging mogelijk maakt. Dat gebeurt met een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand (dienst Burgerzaken).

Voorwaarden: 

Volgende personen kunnen een aanvraag doen:

 • Een meerderjarige Belg.
 • Een ontvoogde minderjarige Belg.
 • Een niet-ontvoogde minderjarige Belg bijgestaan door de moeder, de vader of de wettelijke vertegenwoordiger.
 • Een meerderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters.
 • Een ontvoogde minderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters.
 • Een niet-ontvoogde minderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters, bijgestaan door de moeder, de vader of de wettelijke vertegenwoordiger.
Hoe? 
 • De aanvraag wordt ingediend in de woonplaats.
 • Je overhandigt aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de verklaringen van de artsen.
 • De medewerker maakt een akte van geslachtswijziging op en geeft binnen drie dagen kennis aan de Procureur des Konings.
 • Na verloop van de verhaaltermijn (= 60 dagen) en bij geen verzet (= 30 dagen) kan de akte van geslachtswijziging definitief ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand.
 • De geslachtswijziging gaat in vanaf de dag van inschrijving van de akte.
 • Je geboorteakte en de bevolkingsregisters worden gewijzigd.
 • Je moet een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
Wat meebrengen? 
 • Identiteitskaart
 • De vereiste verklaringen van de artsen
Prijs? 

Gratis

Uitzonderingen: 

De ambtenaar kan weigeren de akte van geslachtswijziging op te maken als:

 • De aanvrager juridisch niet bekwaam is.
 • De vereiste documenten niet worden voorgelegd.
Regelgeving: 
 • Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit
 • Wet van 9 mei 2007 tot wijziging van artikelen 628 en 764 van het Gerechtelijk Wetboek
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?