Preventie polarisering en radicalisering

Wat? 

Tussen groepen mensen kunnen spanningen ontstaan die het samenleven in een stad, wijk, school bedreigen. Burgers in de wijk, werknemers op de werkvoer, leerlingen op een school zijn verontrust, er ontstaan maatschappelijke spanningen. De groter wordende diversiteit in de samenleving, kan zorgen voor spanningen en versterkt het ‘wij’-‘zij’-denken. 

De Stad/gemeente wil de komende jaren verder inzetten op deze thema’s door zich te richten op drie pijlers.

Preventie

 • het bespreekbaar maken van de thema’s polarisatie en radicalisering
 • het ondersteunen van professionelen door het organiseren van vormingen en het uitwerken van een aanbod op maat
 • Het ontwikkelen van een inspiratiegids om aan de slag te gaan met jongeren
 • Het organiseren van activiteiten op school en daarbuiten
  • Challenge Day
  • Helden en schurken
 • Het werken aan verbinding in buurten

Interventie

 • In samenwerking met verschillende partners, wordt bij personen die in een proces van mogelijke radicalisering zitten, vroegtijdig ingegrepen door zowel het individu als het netwerk te ondersteunen of casematig te begeleiden
 • Ingrijpen wanneer botsingen ontstaan door ongewenste polarisatie

Repressie

 • Politie en justitie staan in voor opsporing, onderzoek en vervolging van strafbare feiten.
   

Wil je meer informatie over het thema of over hoe je verder aan de slag kan binnen jouw klas, vereniging of buurt, dan kan je contact opnemen met de consulent (de)radicalisering via de dienst Samenleven.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?