Parkeerplaats voor personen met een handicap

Wat? 

Inwoners van Roeselare die in een zone met beperkte parkeertijd wonen en beschikken over een parkeerkaart kunnen een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van hun woning. Je doorloopt hiervoor een procedure. Wanneer een parkeerplaats aangelegd wordt, is zij niet persoonlijk voor de aanvrager. Elke persoon met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag op de aangelegde parkeerplaats parkeren.

Voorwaarden: 
  • Inwoner zijn van Roeselare.

  • Beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap.

  • Gebruik van medische hulpmiddelen voor verplaatsingen verder dan 100 m.

  • Niet beschikken over een eigen garage of oprit met een minimumbreedte van 3 m op wandelafstand van jouw woning.

  • Zelf bestuurder zijn van de wagen (of iemand die inwoont, is bestuurder).

  • Geen parkeerplaats voor personen met een handicap op minder dan 100 m van de woning.

Hoe? 
  • Je kan online een aanvraag indienen.

  • Een stadsmedewerker komt langs, om na te gaan of je in aanmerking komt voor een parkeerplaats. Op basis daarvan wordt, in samenspraak met politie, een advies gegeven dat voorgelegd wordt aan het college van burgmeester en schepenen. 

  • De medewerker toegankelijkheid maakt een dossier op een geeft advies op vlak van toegankelijkheid. Daarna geven de dienst Mobiliteit en de politie bijkomend advies.

  • Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Prijs? 

Gratis.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?