Overlevingspensioen en overgangsuitkering

Wat? 

Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering is een bedrag dat weduwen of weduwnaars krijgen, berekend op de loopbaan (brutolonen) van hun overleden echtgenoot of echtgenote. Dit is zowel voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Bij ambtenaren is er ook recht op een begrafenisvergoeding.

Voorwaarden: 

Je hebt recht op een overgangsuitkering als je op het moment van overlijden maximum 45 jaar bent en:

 • Je ten minste één jaar gehuwd was met de overledene of
 • je wettelijk samenwonend was, onmiddellijk gevolgd door het huwelijk en deze periode één jaar is.

  Uitzondering hierop:
  - Als er een kind geboren is uit het huwelijk of wettelijke samenwoning.
  - Als er na het overlijden een kind geboren wordt.

 

Je kan de overgangsuitkering voor 12 maanden krijgen. Dit wordt naar 24 maanden opgetrokken als:

 • De langstlevende huwelijkspartner op het ogenblik van overlijden een kind ten laste heeft waarvoor hij kinderbijslag krijgt.
 • Als binnen 300 dagen na het overlijden een kind geboren wordt.
 • De overgangsuitkering krijg je volledig uitbetaald naast je andere inkomsten bv. loon, ziektegeld, werkloosheidsuitkering,… Er is geen beperking van het basisinkomen.
 • Je hebt recht op een overlevingspensioen als je op het moment van overlijden minimum 45 jaar bent.
 • Je kan verder werken met het overlevingspensioen. Je moet je inkomen beperken tot de vastgestelde inkomstengrenzen ‘toegelaten arbeid’.
 • Het overlevingspensioen verlies je als je hertrouwt.
Hoe? 
 • Het overlevingspensioen of de overgangsuitkering kan je aanvragen in het Welzijnshuis. Je kan dit ook zelf doen via de website van de Federale Pensioendienst of het regionaal kantoor.
 • Het recht op een overgangsuitkering wordt zoals bij het overlevingspensioen automatisch onderzocht wanneer de overleden huwelijkspartner al een pensioen had. Ook is dit het geval als de pensioenaanvraag in behandeling is.
Wat meebrengen? 
Prijs? 
 • Het bedrag dat je kunt ontvangen, is afhankelijk van de loopbaan van de overledene.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?