Gratis energiescan

Wat? 

De energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik in jouw woning. Een eenvoudige inspectie van jouw woning geeft je een eerste beeld van de energiesituatie en de mogelijke energiebesparing op het gebied van

 • isolatie
 • verwarming
 • verlichting
 • huishoudtoestellen
 • energiezuinig gedrag

De uitvoerder van een energiescan voert meteen een aantal kleine energiebesparende maatregelen uit zoals:

 • Enkele gloeilampen vervangen door de juiste spaarlampen.
 • Buizen isoleren waar warm water doorstroomt.
 • Folie bevestigen achter radiatoren om zo de warmte beter te weerkaatsen.
 • Een gewone douchekop vervangen door een spaardouchekop.
Voorwaarden: 

De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

 1. Een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit).
 2. Een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend.
 3. Een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas.
 4. Een afnemer die tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de Energielening (voorheen FRGE) behoort.
 5. Een afnemer die een woning, of woongebouw van een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor bewoont.
 6. Een huurder die maximaal 450 euro 
  of (in bepaalde steden en gemeenten) maximaal 500 euro per maand betaalt
  .

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Hoe? 

Voor een gratis energiescan neem je best contact op met:

 • Het Welzijnshuis
 • Jouw netbeheerder:

De energiescan kan uitgevoerd worden door de gemeente, de netbeheerder of een energiesnoeiersbedrijf.

De uitvoerder van de energiescan:

 • Komt bij je langs en inspecteert jouw woning.
 • Voert meteen een aantal kleine energiebesparende maatregelen uit: bijv. spaarlampen plaatsen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of buis-isolatie, ...

Je krijgt nadien een rapport met daarin:

 • Analyse van de huidige energiesituatie.
 • Tips om energie te besparen.
 • Beschrijving van de uitgevoerde kleine energiebesparende maatregelen.
 • Advies over mogelijke belangrijke aanpassingen.
 • Overzicht van de bestaande premies en subsidies.
  Prijs? 

  Gratis voor de vermelde doelgroepen. 200 euro voor iemand die niet tot de doelgroep behoort.

  x
  Kan ik je helpen?
  Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?