Huisvesting met woonondersteuning

Wat? 

Vanuit het Welzijnshuis kan voor personen die dakloos zijn, onvoldoende woonervaring hebben en/of problemen hebben om op een zelfstandige manier te wonen een begeleidingstraject worden opgestart waarbij huisvesting met woonondersteuning wordt aangeboden.

De huisvesting die wordt geboden kan:

  • In een doorgangswoning.
  • Onder de vorm van kamerwonen.
  • In een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor (proef-wonen).

 

Het verblijf in een doorgangswoning en kamerwonen zijn tijdelijk van aard en gericht op een doorstroom naar een stabiele, aangepaste huisvesting. Het proef-wonen beoogt een permanente huisvesting in deze woning als reguliere sociale huurder. 

Voorwaarden: 

Iemand die beroep wenst te doen op deze vorm van begeleiding moet eerst een aanmelding doorlopen. Tijdens deze intakefase wordt nagegaan wat de meest passende vorm van begeleiding is. De kandidaat moet minstens:

  • Bereid zijn begeleiding te aanvaarden.
  • Over een zeker leerpotentieel beschikken.
  • Over voldoende zelfinzicht beschikken.
  • Niet over een alternatieve/betere passende huisvesting beschikken.
     

Zowel voor kamerwonen, de doorgangswoningen en het proef-wonen worden nog meer specifieke voorwaarden vooropgesteld. 

Prijs? 

Je betaalt maandelijks een verblijfsvergoeding (kamerwonen en doorgangswoningen) of een huur (proef-wonen).

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?