GRS | Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Wat? 

Op welke manier krijgen wonen, economie, natuur, landbouw, recreatie, toerisme, industrie,... de komende jaren een plaats in onze stad? Dat is een boeiende vraag waarop het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Roeselare (GRS) een antwoord biedt.

Met het GRS trekt het stadsbestuur de krijtlijnen hoe in de toekomst wordt omgesprongen met de ruimte in onze stad. Het plan bepaalt op welke plaatsen in onze stad ruimte is voor de verdere ontwikkeling van wonen, economie, natuur, landbouw, recreatie, toerisme, industrie,…

Het GRS bestaat uit drie delen:

  • Informatief deel: Dit is de terreinverkenning. Hoe is de toestand nu? Wat zijn de mogelijkheden en knelpunten? Welke ontwikkelingen mogen we in de toekomst verwachten?
  • Richtinggevend deel: Uitgaande van de bestaande toestand vragen we ons af wat de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn op het grondgebied van onze stad. Ook de algemene acties en maatregelen zijn in dit deel uitgewerkt.
  • Bindend deel: Dit deel bevat de acties en maatregelen die de stad prioritair zal uitvoeren.

 

Het GRS is een verfijning van de visie in het 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?