Plannen hogere overheid

Wat? 

Ook de hogere overheden maken ruimtelijke plannen op voor (delen van) het grondgebied van de Stad. Voor deze plannen zijn publieke inspraakmomenten voorzien. 

Provincie West-Vlaanderen

 • Aankondiging publieke raadpleging over de startnota van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijvigheid economische subregio Roeselare

  • De deputatie van West-Vlaanderen heeft op 14 april 2022 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bedrijvigheid economische subregio Roeselare (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare en Staden) goedgekeurd.
  • De startnota wordt nu onderworpen aan een publieke raadpleging waarin de mening van de bevolking gevraagd wordt. De publieke raadpleging loopt van maandag 2 mei 2022 tot en met vrijdag 1 juli 2022.
  • Het PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare is raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare en ligt ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het plan ligt tevens ter inzage op het stad/gemeentehuis van de gemeenten uit de subregio Roeselare.
  • Je mening, ideeën of opmerkingen geven op de voorgestelde denkpistes in de startnota kan via het digitaal inspraakformulier op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare, via e-mail aan ruimtelijkeplanning [at] west-vlaanderen.be, per brief of tegen afgifte bij Dienst Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeenten uit de subregio Roeselare.
  • Er wordt een webinar georganiseerd op 4 mei 2022 om 19 u. en verschillende infomarkten waarop vertegenwoordigers van de provincie aanwezig zullen zijn:
   • dinsdag 10 mei 2022 tussen 16 u. en 20 u. in Sint-Amandskerk, De Coninckplein, 8800 Roeselare
   • woensdag 11 mei 2022 tussen 16 u. en 20 u. in Dienstencentrum AC/DC, Ieperstraat 109, 8840 Staden
   • donderdag 12 mei 2022 tussen 16 u. en 20 u. in Kasteel Wallemote, Kokelarestraat 85, 8870 Izegem
   • donderdag 19 mei 2022 tussen 16 u. en 20 u. in Grote zaal, cc ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13, 8850 Ardooie
   • dinsdag 31 mei 2022 tussen 16 u. en 20 u. in Raadzaal gemeentehuis Ledegem, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem
    Om iedereen zo goed en vlot als mogelijk te helpen vragen we om in te schrijven voor dit moment.
  • De Partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) werd op 26 september 2019 vastgesteld door de provincieraad.
   De Vlaamse regering heeft de herziening definitief goedgekeurd op 20 januari 2020.
  • Bekijk alle plannen die in opmaak zijn, en alle goedgekeurde plannen die door de Provincie West-Vlaanderen werden opgemaakt. 

 

Vlaams Gewest

 

Onderzoek naar milieuefffecten 

Op weg naar circulair bouwen

 • Dit nieuwe beleidsprogramma loopt tot 2030 en sluit aan bij de ruimere doelstellingen van Vlaanderen voor de transitie naar een circulaire economie tegen 2050. De nieuwe beleidsvisie vormt een richtinggevend kader voor de transitie in de bouwsector met nadruk op de ontwikkeling van circulair bouwen.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?