Portaal voor inspraak binnen het beleidsdomein Omgeving

Wat? 

Het Vlaams Departement Omgeving heeft een portaal voor inspraak over:

  • gewestelijke plannen en projecten over ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed
  • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • plannen of projecten van een ander gewest, de federale overheid of een buurland die een invloed kunnen hebben op jouw gemeente
     

Als burger heb je het recht om tijdens inspraakperiodes jouw mening te geven over plannen of projecten binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures.

Via deze link krijg je de inspraakperiodes voor Roeselare te zien (kies bij locatie voor 'Roeselare'). Je vindt er per inspraakperiode

  • waar je meer informatie over het plan of project kan krijgen
  • in welke fase het plan of project zit
  • hoe, wanneer en waar je jouw inspraakreactie kenbaar kan maken
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?