RUP Beekstraat

Wat? 

Beslissing van de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen: 30.01.2014
Publicatie in Belgisch Staatsblad: 05.03.2014

RUP ‘Beekstraat' werd op 30.01.2014 goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. Het is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

Het plangebied omvat het gebied tussen de Beekstraat, Honzebrouckstraat, Gitsestraat, Noordlaan en Hoogleedsesteenweg.

situering RUP Beekstraat

 

Het RUP bestaat uit een besluit van de Deputatie met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.
Het grafisch plan (bestemmingsplan) en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een juridisch verordenende kracht.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?