RUP Brugsesteenweg

Wat? 

Beslissing van de gemeenteraad: 19.03.2018
Publicatie in Belgisch Staatsblad: 15.05.2018

RUP ‘Brugsesteenweg' werd op 19.03.2018  definitief vastgesteld door de gemeenteraad. 
Het is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

Het plangebied situeert zich langs beide zijden van de Brugsesteenweg. Delen van het plangebied reiken tot aan de Regina Wautersweg, Robaardstraat en Gitsestraat

situering RUP Brugsesteenweg

 

Het RUP bestaat uit een besluit van de gemeenteraad met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.
Het grafisch plan (bestemmingsplan) en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een juridisch verordenende kracht.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?