RUP Kaasterstraat

Wat? 

Beslissing van de gemeenteraad: 20.11.2017
Publicatie in Belgisch Staatsblad: 23.01.2018

RUP ‘Kaasterstraat' werd op 20.11.2017 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. 
Het is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

Het plangebied is gelegen langs beide zijden van de Kaasterstraat, tussen de Rijksweg, de Maria's Lindestraat en de Koestraat.

Het RUP bestaat uit een besluit van de gemeenteraad met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.
Het grafisch plan (bestemmingsplan) en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een juridisch verordenende kracht.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?