RUP Willaert

Wat? 

Beslissing van de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen: 07.08.2014
Publicatie in Belgisch Staatsblad: 04.09.2014

RUP ‘Willaert' werd op 07.08.2014 goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Het is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

Het plangebied is gelegen langs de Hazegoedweg en de Rijksweg.

situering RUP Willaert

 

Het RUP bestaat uit een besluit van de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.
Het grafisch plan (bestemmingsplan) en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een juridisch verordenende kracht.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?