RUP Hof Ter Weze (SP)

Wat? 

De stad Roeselare maakt het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Hof Ter Weze’ op. De reacties en adviezen die tijdens de publieke raadpleging werden verzameld, werden verwerkt in een scopingnota. Je kan de scopingnota onderaan deze pagina nalezen.

foto: proces van het rup

 

PUBLIEKE RAADPLEGING
is afgelopen

De publieke raadpleging over de startnota liep van 1 juni tot en met 30 juli 2018. 
Op 27 juni werd een participatiemoment georganiseerd. Van dit participatiemoment werd een verslag opgemaakt.

 

VOLGENDE STAPPEN EN TWEEDE INSPRAAKMOMENT

In een volgende stap wordt een voorontwerp van RUP opgemaakt, waarin concrete bepalingen worden vastgelegd. Dit voorontwerp van RUP zal aan verschillende officiële instanties voor advies worden voorgelegd. Aan de hand van de resultaten van deze adviesronde wordt het voorontwerp aangepast tot een ontwerp RUP.

Een volgend inspraakmoment is voorzien met het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?