Sloopopvolgingsplan

Wat? 

De bouwheer van een groot sloop- of ontmantelingsproject is verplicht om een sloopinventaris afvalstoffen te laten opmaken van alle afbraakmaterialen die vrijkomen.

De sloopinventaris afvalstoffen omvat de identificatie van de werf en alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop of de ontmanteling.

Voor elke afvalstof vermeldt de inventaris:

 • De benaming.
 • De bijhorende EURAL-code.
 • De vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of in ton).
 • De plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt.
 • De verschijningsvorm.
Voorwaarden: 

Een sloopinventaris moet worden opgemaakt voor gebouwen:

 • Waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor de sloop of ontmanteling en
 • die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben en
 • die een bouwvolume omvatten van meer dan 1000 m³.

Vóór de toewijzing van de werkzaamheden tot slopen of ontmantelen laat de houder van een stedenbouwkundige vergunning deze sloopinventaris afvalstoffen opmaken door een architect of door een deskundige.

Hoe? 
 • Formulier Sloopinventaris afvalstoffen
 • Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris
 • De houder van de stedenbouwkundige vergunning voor de sloop of ontmanteling van een gebouw geeft aan een architect of deskundige de opdracht om een sloopinventaris op te stellen voor het toewijzen van de opdracht aan een sloopbedrijf.
 • De deskundige volgt op dat de afvalstoffen die ontstaan bij de selectieve sloop of ontmanteling worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verwerking.
 • De deskundige houdt alle gegevens over de afvoer van de bouwafvalstoffen bij voor een periode van vijf jaar.
Uitzonderingen: 

Voor het slopen van een eengezinswoning is geen sloopopvolgingsplan nodig.

Regelgeving: 

Artikel 4.3.3 van het VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?