PA | Planologisch attest

Wat? 

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Het attest dat de overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Afhankelijk van bepaalde voorwaarden kan de aanvraag tot planologisch attest worden beoordeeld door de Stad, de Provincie of het Gewest.

Planologisch attest Karel Sterckx nv

Het champignonsubstraatbedrijf doet een aanvraag om het bedrijf uit te breiden op naastgelegen percelen. Om de mogelijke effecten van dat planologisch attest op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

De kennisgevingsnota kan vanaf 20 januari tot en met 18 februari 2021 worden ingekeken. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Je kan de nota downloaden via omgeving.vlaanderen.be of op afspraak inkijken bij:

Tot en met 18 februari 2021 kan je jouw opmerkingen bezorgen aan:

 • Stad & OCMW Roeselare
  • digitaal: ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be
  • per post: Botermarkt 2, 8800 Roeselare
  • overhandigen op het stadhuis tijdens de openingsuren: Onthaal stadhuis (gelijkvloers), Botermarkt 2, Roeselare
    
 • Team MER
  • digitaal: mer [at] vlaanderen.be
  • per post: Departement Omgeving, Team MER, Plan-MER PA nv Karel Sterckx Roeselare - Koning Albert II-Laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
    

Surf naar omgeving.vlaanderen.be voor meer informatie over milieueffectrapportage of bel het gratis nummer 1700.

M.E.R. dossiers raadplegen

Alle screeningsnota's en desgevallend ontheffingen van plan-mer-plicht kan je opvragen in de mer-databank van de Vlaamse Overheid.

 • PA Tuinaanlegbedrijf Vercruysse (SCRPL19017): beslissing tot ontheffing plan-merplicht op 14/09/2019
 • PA Autobedrijf Vanderstichele NV (SCRPL18044): beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht op 30/08/2019
 • PA Barias (SCRPL18001): beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht op 28/06/2018 
 • PA Dumoulin Bricks (SCRPL16142): beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht op 10/11/2016
Regelgeving: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?