Compensatie administratieve adreswijziging

Wat? 

Soms gebeurt het dat een bestaande straatnaam of huisnummering wordt gewijzigd op initiatief van de gemeenteraad of de Stad.

Verandert het adres van jouw woning of bedrijf door een handeling van het stadsbestuur? Dan kan je een compensatie vragen voor de kosten die je voor jouw adreswijziging moet maken.

  • De compensatie bedraagt € 50 bij aanvraag door een natuurlijk persoon.
  • De compensatie bedraagt € 500 bij aanvraag door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon met een ondernemingsnummer. (Er wordt op het adres activiteit ontwikkeld gedurende tenminste 6 maanden of de boekhoudkundige zetel bevindt zich op dit adres.)
Voorwaarden: 
  • We aanvaarden 1 aanvraag per getroffen adres (domicilie), tenzij het adres gedeeld wordt door zowel een natuurlijk persoon als 1 of meerdere rechtspersonen.
     
  • Je moet kunnen bewijzen dat je al op het adres woonde, of dat de zetel van je bedrijf op dit adres gevestigd was, voor de adreswijziging.
     
  • Je moet de werkelijke kosten die je door de adreswijziging moest maken, kunnen aantonen met bewijsstukken.
Hoe? 

Je moet de compensatie aanvragen binnen 6 maanden na het ingaan van de administratieve adreswijziging.

Je dient je verzoek rechtstreeks in bij de dienst Burgerzaken of doe je aanvraag via dit online formulier.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?