Islamitisch Offerfeest

Wat? 

Sinds januari 2019 is er in Vlaanderen een algemeen verbod op onverdoofd slachten.

Bij vragen of meldingen, neem je contact op met de politie via het nummer 101.

Mag je een dier slachten voor het Offerfeest?

Ja, maar er gelden voorwaarden:

  • Alle dieren die geslacht worden in het kader van het Offerfeest, moeten een (omkeerbare) verdoving krijgen. 
  • Tijdens alle onderdelen van het slachtproces moet het dierenwelzijn gerespecteerd worden en moet de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, stress of lijden bespaard worden. De dieren mogen daarom ook niet vervoerd worden in een volledig afgesloten koffer van een personenwagen of met samengebonden poten.
  • Slachting kan in een erkend slachthuis, in een tijdelijke erkende slachtplaats.

Thuisslachting

Thuisslachting is enkel toegelaten voor gevogelte, konijnen, gekweekt wild, schapen, geiten en varkens.

Iedereen die thuis een slachting wil (laten) uitvoeren moet zich bij de gemeente registreren als eigenaar van het dier. Deze persoon meldt zich aan bij de gemeente en ontvangt een document met zijn/haar registratienummer. De registratie is eenmalig en onafhankelijk van de diersoort die men wil (laten) slachten.

Slachting in een erkend slachthuis

Wil je het dier laten slachten in een erkend slachthuis, dan moet je je hiervoor registreren bij de gemeente.

Slachtafval mag enkel worden opgehaald door een erkende ophaler of geregistreerd vervoerder. Particulieren mogen de huiden of slachtafval van de geslachte dieren niet meenemen.

Wat meebrengen? 
  • Identiteitskaart
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?