Akte van adoptie

Wat? 

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de Stad beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

Voorwaarden: 

De adoptant(en) moet(en) in Roeselare wonen.

Hoe? 

De procedure van adoptie start niet bij de Stad Roeselare.

Voor meer informatie kun je je als kandidaat-adoptant wenden tot:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel. 02 533 14 76 

Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter. 
De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de gemeente.

Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kun je de adoptiebeslissing in de gemeente van je woonplaats laten overschrijven. Belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven bij de gemeente van woonplaats.

Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kun je terecht bij: 
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel 
Tel. 02 542 71 61

De overschrijving van een vonnis moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst door de dienst Burgerzaken. De bevolkingsregisters en eventuele akten van de burgerlijke stand worden aangepast. Eventueel moet de identiteitskaart van de geadopteerde gewijzigd worden.

Wat meebrengen? 
  • Identiteitskaart
  • Voor buitenlandse adoptie: adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en het bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing.
Prijs? 

Gratis

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?