Erkenning van een kind voor of na de geboorte

Wat? 

De erkenning is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind. De vader of de meemoeder kan het kind met de toestemming van de moeder erkennen, zolang het kind nog geen vader of meemoeder heeft.

Voorwaarden: 
 • De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:
  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.
Hoe? 

Een kind kan erkend worden:

 • Vóór de geboorte, met een bewijs van zwangerschap.
 • Bij de geboorte zelf.
 • Na de geboorte, zonder tijdslimiet.

De voordelen van erkenning vóór de geboorte zijn:

 • De vader of de meemoeder kan de geboorte alleen aangeven.
 • De vader of de meemoeder kan het kraamgeld via zijn werkgever aanvragen.
Wat meebrengen? 
 • Beide ouders moeten aanwezig zijn bij een erkenning voor de geboorte
 • Identiteitskaarten van de ouders
 • Voor een erkenning van een ongeboren kind: een bewijs van zwangerschap
 • Als je als erkenner niet de Belgische nationaliteit hebt: bewijsstukken waaruit blijkt dat je volgens jouw persoonlijk statuut een kind kan erkennen
Prijs? 

Gratis

Verwante producten: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?