Bewijs gezinssamenstelling

Wat? 

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeld die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Voorwaarden: 
  • Je kan een attest aanvragen voor jezelf of je minderjarig kind.
  • Ook een advocaat of een notaris kan een attest opvragen voor jou.
  • Iemand anders kan van jou alleen een attest verkrijgen voor zover de afgifte door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Hij of zij dient een ondertekende en gewettigde aanvraag in met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund (bvb. een dagvaarding voor het gerecht op basis van artikel 702 Ger.Wetboek).

Hoe? 

Je kan het attest hier online aanvragen.

  • Wanneer je een attest aanvraagt voor jezelf of voor je kinderen ontvang je het onmiddellijk in je mailbox.
  • Wanneer het attest online wordt aangevraagd voor iemand anders wordt het per e-mail toegestuurd na de verwerking van de dienst.


Wat meebrengen? 
  • Je kunt het attest persoonlijk komen afhalen bij de dienst Burgerzaken mits voorlegging van je identiteitskaart. Je krijgt het bewijs van gezinssamenstelling onmiddellijk mee.
  • Iemand anders kan het ook voor jou het attest komen afhalen. Hiervoor moet er een ondertekend volmachtformulier meegebracht worden. 
Prijs? 
  • Gratis
Bijlagen: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?