Snelheidsovertredingen

Wat? 

Wie te snel rijdt, kan hiervoor een administratieve geldboete krijgen van Stad Roeselare (op basis van artikel 29quater van de Wegverkeerswet). Op 27 juni 2022 werd hiervoor door de gemeenteraad een bijzondere politieverordening aangenomen.

Dit kan bij overtredingen:

  • in een zone waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/uur.
  • waarbij je niet meer dan 20km/uur te snel reed (na correctie met tolerantiemarge van 6 km/uur).

Hoe wordt het bedrag van de boete bepaald?

Het bedrag van de snelheidsboete is wettelijk vastgelegd en kan niet gewijzigd worden, ook niet door de sanctionerend ambtenaar. Het bedrag wordt bepaald op basis van de vastgestelde snelheid, niet de gecorrigeerde. De vastgestelde snelheid staat op het proces-verbaal.

Met deze online tool van wegcode.be kan je het bedrag van jouw snelheidsboete berekenen.

Hoe kan ik de boete betalen?

Je betaalt de boete via een bankoverschrijving. Je kan niet betalen met cheques of cash. Je vindt de de gegevens voor de bankoverschrijving terug op de brief die je samen met het proces-verbaal ontvangen hebt.

  • Je moet de boete betalen binnen de 30 dagen nadat je deze documenten hebt ontvangen.
  • Vermeld zeker de juiste gestructureerde mededeling bij jouw overschrijving. Dit is verplicht. Zonder de juiste mededeling kan je betaling niet aan je boete gelinkt worden en loopt de procedure verder.
     

Kan je jouw boete niet onmiddellijk in 1 keer betalen? Vraag een afbetalingsplan aan bij de dienst Debiteuren.

Wat als ik mijn boete niet op tijd betaal?

  1. Je zal eerst een niet-aangetekende betalingsherinnering ontvangen.
  2. Als je daarna nog niet betaalt, krijg je een aangetekende aanmaning.
  3. Geef je geen gevolg aan deze aangetekende herinnering, dan wordt het openstaande bedrag ingevorderd door een gerechtsdeurwaarder. Jij staat ook in voor deze extra kosten.

Ik was niet de bestuurder op het moment van de overtreding

Je kan de boete betalen, of je kan de gegevens van de effectieve bestuurder doorgeven. Je moet verplicht bewijsstukken toevoegen die aantonen dat jij niet de bestuurder was op het moment van de overtreding.

Ben je rechtspersoon? Dan kan je de identiteit van de onmiskenbare bestuurder doorgeven vanop het moment van de overtreding. Je kan dit doen tot 15 dagen na ontvangst van de brief in verband met de snelheidsboete. Doe je dit niet en wordt de boete niet betaald, dan kan je strafrechtelijk vervolgd worden op basis van artikel 67 ter en 29 ter Wegverkeerswet en riskeer je een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en/of een geldboete tot 4000 euro.

Wat als ik niet akkoord ga met de overtreding?

Je kan via dit online formulier je overtreding betwisten. Dit kan tot 30 dagen na ontvangst van de brief waarmee je op de hoogte werd bracht van de overtreding. Een mondelinge verdediging is niet mogelijk, ook niet telefonisch. Als je geen internet hebt, kan je ook schriftelijk verweer indienen via een brief aan het GAS secretariaat (Kwadestraat 159, 8800 Roeselare). 

Je moet de betaling van je boete niet uitvoeren, maar wacht tot je antwoord hebt ontvangen van de sanctionerende ambtenaar. Als je de boete daarna toch nog moet betalen, krijg je hier een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen voor. 

De sanctionerende ambtenaar beslist binnen de 30 dagen na ontvangst van jouw verweer of dit wel of niet aanvaard wordt. Hij brengt je binnen diezelfde termijn op de hoogte van de beslissing.

Mijn verweer werd niet aanvaard, maar ik ga niet akkoord

Je kan binnen een maand na de beslissing beroep aantekenen, volgens de burgerlijke procedure bij de politierechtbank. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoekschrift in bij de griffie van de Politierechtbank (Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk). Je zal vooraf 22 euro moeten betalen. De rechter oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

Meer informatie over deze procedure kan je bekomen bij de griffie op het nummer 056 26 97 07. 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?