Drugbeleid

Wat? 

Dit is een lijst van veelgestelde actuele vragen en antwoorden over Flakka.

9 februari 2024

Wat is Flakka

Flakka is de straatnaam voor de zogenaamde alpha’s. Ze behoren tot de categorie van de Nieuwe Psychoactieve Stoffen. Dat is een term die gebruikt wordt om middelen te benoemen die pas relatief recent als drug gebruikt worden. Vaak zijn het scheikundige variaties op de klassieke illegale drugs.

Volgens de Belgische wetgeving zijn Nieuwe Psychoactieve Stoffen verboden.

Waarom komt Roeselare aan bod in verband met het gebruik van Flakka?

Wereldwijd duiken er regelmatig signalen op over nieuwe fenomenen of nieuwe drugs in middelengebruik. Die worden vaak eerst gedetecteerd op lokaal of regionaal niveau. Met nieuwe drugs bedoelen we Nieuwe Psychoactieve Stoffen; dat is een koepelterm voor nieuwe drugs die een scheikundige variatie zijn op de klassieke illegale drugs en de effecten ervan imiteren.

Volgens het Early Warning System (EWS), het Europees systeem dat instaat voor de uitwisseling van informatie over psychoactieve stoffen, verscheen de eerste alphavariant ongeveer 10 jaar geleden op de drugmarkt.

Eind december 2022 kwamen de eerste signalen van de zogenaamde alpha’s in regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Door het intensieve speurwerk en de doorgedreven controles van de politiediensten kwamen deze middelen op de radar. Op vraag van de burgemeester, onder meer tijdens de zonale veiligheidsraad, besliste het West-Vlaamse parket om deze drugs prioritair te behandelen. Begin 2023 werden o.a. door politiezone RIHO de eerste arrestaties en aanhoudingen verricht, ook van personen buiten Roeselare. Er werden intussen een tiental onderzoeken naar dealers opgestart. De voorbije weken kwamen een aantal veroordelingen in het nieuws. Als Stad, samen met politie, kiezen we er immers bewust voor om openlijk te communiceren over deze nultolerantie aanpak. Deze veroordelingen waren de aanleiding voor de vergrote media-aandacht.

Wie gebruikt Flakka?

Het Flakka gebruik speelt zich voornamelijk af binnen een milieu waar ander (hard) druggebruik reeds aan de orde is.

Welke acties onderneemt de Stad?

Stad Roeselare en de politie zetten in op een meersporig integraal drugsbeleid.

  • Onze politie beschikt over een uitgebreid rechercheteam om de nultolerantie nauw op te volgen en drugsverspreiders op te sporen, met succesvolle gerechtelijke resultaten. Er zijn al verschillende arrestaties en aanhoudingen verricht waarbij men focust op zowel de grote dealers als op straatdealers.
     
  • Daarnaast onderneemt de Stad tal van preventie-acties: met de campagne ‘Hou je maten in de gaten’ zetten we al meerdere jaren in op preventie tijdens evenementen. De nultolerantie wordt aangehouden. Verder is er een duidelijke Wegwijzer over drugs en worden er infosessies en studiedagen georganiseerd om onderwijs- en welzijnsorganisaties te informeren over nieuwe trends, uitdagingen en mogelijke aanpakken. Via trainingen worden leerlingen van het secundair onderwijs weerbaarder gemaakt . Daarnaast kunnen secundaire scholen, via CGG Largo, aan de slag met een drugbeleid op school.
     
  • Naast het preventieve luik, wordt ook hulp geboden aan wie dit nodig heeft. Daarom ondersteunt de Stad jaarlijks de ambulante drugzorg en het medisch opvangcentrum van Kompas vzw. Hier kunnen mensen terecht met een verslavingsproblematiek en krijgen ze de nodige begeleiding en verzorging. Ook wie vragen heeft over drugs kan bij Kompas vzw terecht.
     

Wat Flakka betreft wordt de keuze gemaakt om in te zetten op gerichte preventie, gezien het om een geïsoleerd gegeven gaat. Dit betekent dat we gericht informeren en sensibiliseren en dit bij mensen die het al gebruiken en actoren uit zijn/haar leefomgeving. Deze gerichte preventie gebeurt in samenwerking met de drughulpverlening Kompas, het straathoekwerk en de straatverpleegkundige etc.

Daarnaast wordt nauw contact gehouden met directies van het onderwijs met de bedoeling hen voldoende handvaten aan te reiken bij vragen van ouders of leerkrachten.

Wie vragen heeft, kan hier terecht

Het Drugs Expertise Team van Kompas vzw is telefonisch bereikbaar op weekdagen van 8.30 tot 12 uur op 0473 53 57 98.

Op andere dagen kan je terecht bij de Druglijn 078 15 10 20 (ma-vr 10-20u) of www.druglijn.be

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?