Start een buurtpreventienetwerk

Wat? 

Buurtpreventienetwerken zijn er door en voor de buurt. Maak jij je buren warm om samen het gevoel van veiligheid in de buurt te verhogen?

Er is al een buurtpreventienetwerk in de wijken Sjepappe, Jezuïetengoed en Groenpark.

Voorwaarden: 
  • Je stelt 1 buur aan als vrijwillige coördinator van het buurtpreventienetwerk.
  • Je voorziet je buren van de nodige info over de werking van je buurtpreventienetwerk.
  • Je volgt samen met de buurt vorming, georganiseerd door de politie.
     

De Stad en de politie bieden (gratis) ondersteuning bij de opstart en uitbouw van het preventienetwerk. Contacteer dienst Samenleven van Stad Roeselare en go!

Hoe? 

Heb je interesse om zo'n buurtpreventienetwerk op te starten in jouw buurt, of heb je vragen? Neem dan contact op met dienst Samenleven.

Als jouw buurtpreventienetwerk gelanceerd is, plaatsen we een bord in de buurt om jullie aanwezigheid bekend te maken.

buurtpreventienetwerk Roeselare

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?