Parkeerkaart voor zorgverstrekkers

Wat? 

Zorgverleners die in Roeselare werken, kunnen een speciaal parkeerabonnement aanvragen. Hiermee kan je parkeren in de betalende zone en blauwe zone. Leg de parkeerkaart goed zichtbaar aan de voorruit van je voertuig.

Je vraagt de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers aan via NV Parkeren. Dit kan online of in de Parkingshop (Parking De Munt, Henri Horriestraat 29).

Deze zorgverleners kunnen een parkeerabonnement aanvragen:

 • Huisartsen

 • Thuisverplegers

 • Kinesisten
   

Gebruik de zorgverstrekkerskaart altijd in combinatie met de parkeerschijf, voor een aaneensluitende periode van max. één uur (categorie 1) of vier uur (categorie 2).

Opgelet: In Roeselare zijn er ook heel wat shop en go parkeerplaatsen. Daar mag iedereen (maximum) 30 minuten gratis parkeren. Die Shop & Go-parkeervakken zijn aangeduid met een rode lijn. Ook houders van een bewonerskaart, zorgverlenerskaart of parkeerkaart voor mensen met een handicap mogen er maximaal 30 minuten parkeren. Meer informatie over shop en go

Voorwaarden: 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee categorieën:

Categorie 1:

 • Bewijs voorleggen van erkenning door het Riziv (door het Riziv erkende zorgverstrekker of organisatie) of bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverstrekker.

 • Eigenaar zijn of (bij leasing) gebruiksrecht kunnen aantonen van het voertuig waarvoor je de kaart aanvraagt.

 • Verklaring van huisbezoeken doen in Roeselare.
   

Per voertuig in dienst wordt één gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers afgeleverd.

Gebruik de zorgverstrekkerskaart categorie 1 altijd in combinatie met de parkeerschijf voor een aaneensluitende periode van max. 1 uur.
 

Categorie 2:

 • Bewijs voorleggen dat organisatie voor zorgverstrekking aangesloten is bij SEL (samenwerkingsinitiatieven eerstelijnszorg).

 • Eigenaar zijn of (bij leasing) gebruiksrecht kunnen aantonen van het voertuig waarvoor je de kaart aanvraagt.

 • Verklaring van huisbezoeken doen in Roeselare.
   

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers kan maximum drie nummerplaten per kaart vermelden.

Gebruik de zorgverstrekkerskaart categorie 2 altijd in combinatie met de parkeerschijf voor een aaneensluitende periode van max. vier uur.

Prijs? 

50 euro per jaar per kaart.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?