Verbeteringspremie voor renovatie huurwoning

Wat? 

De premie bedraagt 1/3 van de kostprijs van de aanvaarde minimumfactuur van € 5.000 incl. BTW. Het premiebedrag kan maximaal € 4.000 per huurwoning bedragen. 

EPC/EPB-Bonus: Verhuurders van wie de huurwoning na renovatie een EPC-label A heeft behaald, krijgen een verhoging van de premie met 15%.

Let op! Als de premie pas na aanvang van de werken wordt aangevraagd, wordt het bedrag van de premie vastgesteld op 1/3 van de kostprijs van de aanvaarde en uitgevoerde werken, met een maximum van €2.000.

Welke werken in aanmerking voor de premie?

Aan de hand van een intentieverklaring stem je als verhuurder in met een vooronderzoek van jouw huurwoning. Gelijktijdig met het vooronderzoek in uitvoering van de premieaanvraag wordt de procedure woningkwaliteit (Cf. Vlaamse Codex Wonen) opgestart voor zover tijdens het vooronderzoek minstens 7 kleine gebreken categorie I of minstens 1 gebrek categorie II of III worden vastgesteld. Op basis van de vastgestelde gebreken kan je een premie krijgen voor de opgesomde werken.

Deze werken kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Bekijk het reglement voor alle info.

 • Bestrijding van vochtproblemen: zowel insijpelend (door slagregen) als opstijgend vocht. 
 • Gevelwerken: Enkel isoleren of louter verfraaien komt niet in aanmerking. Indien deze werken gecombineerd worden met het plaatsen van een nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel, worden isolatiewerken wel in aanmerking genomen voor zover de isolatie geplaatst is door een aannemer en aan volgende voorwaarden voldoet: 
  • Buitenmuurisolatie: R-waarde ≥ 3 m² K/W
  • Spouwmuurisolatie: Spouw ≥ 50 mm en lambda max. 0,065 W/mK
  • Binnenmuurisolatie: R-waarde ≥ 2 m² K/W
 • Dakwerken van hoofdgebouw en/of bestaande aanbouw van de woning. Het dak moet voorzien zijn van een goed en asbestvrij onderdak en isolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minstens 4,5m² K/W. Enkel structurele dakwerken worden betoelaagd. Isolatie komt niet in aanmerking voor de premie.
 • Verbeteringswerken aan verwarming
  • Omschakeling op centrale verwarming
  • Herstellen/vervangen van rookkanaal samen met plaatsing van nieuw verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte ter vervanging van een open toestel.
  • Plaatsing van max. 3 verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte ter vervanging van een open toestel.
  • Plaatsing van één waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte ter vervanging van een open toestel. 
  • Vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door hoogrendementsketel met label HR+ of HR top gas.
 • Werken aan sanitair:
  • Vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
  • Plaatsen van een regenwaterinstallatie/regenwaterput samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren. 
  • Vernieuwen van de bestaande sanitaire toestellen of het plaatsen van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één toilet, als die nog niet aanwezig zijn in de woning, samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren. 
  • Badkamermeubels en accessoires komen niet in aanmerking voor de premie.
 • Grondige elektriciteitswerken met keuringsattest en waarbij alle stopcontacten van een aarding voorzien zijn. 

 

Wat zijn de voorwaarden?

Verhuurders hebben recht op de premie indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

 • De verhuurder is volle eigenaar van de huurwoning;
 • Woningen die worden verhuurd via de sociale huisvestingsmaatschappij of via het sociaal verhuurkantoor komen niet in aanmerking voor de premie; 
 • Het onroerend goed bestemd voor bewoning wordt verhuurd met een geregistreerde huurovereenkomst; 
 • De huurder moet de woning gebruiken als hoofdverblijfplaats en moet er officieel gedomicilieerd zijn op het ogenblik van de toekenning premie; 
 • De huurwoning gelegen binnen het gebied zoals omschreven in artikel 2 is ouder dan 30 jaar; 
 • Voorafgaand aan de werken gebeurt een onderzoek door de technisch adviseur. Hierbij kan gericht advies worden verleend aan de verhuurder aangaande de noodzakelijke renovatiewerken. Indien de premie na de werken werd aangevraagd wordt een conformiteitsonderzoek verricht;
 • Werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer; 
 • De minimumfactuur bedraagt € 5.000 incl. BTW; 
 • Facturen mogen maximum 2 jaar oud zijn; 
 • Na de werken is de woning conform de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en is ze in het bezit van een geldig Conformiteitsattest (CA); 

Na de werken:

 • is de woning conform de Vlaamse Codex Wonen en is ze in het bezit van een geldig conformiteitsattest (CA).
 • mag de huurprijs maximaal met 5% verhogen.
  • Voor een lopende huurovereenkomst mag de eerstvolgende huurprijsherziening conform de huurwet maximum 5% hoger zijn dan de geïndexeerde huurprijs voor de uitvoering van de werken;
  • Voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na de uitvoering van de werkzaamheden, mag de geïndexeerde huurprijs max 5% hoger zijn dan de laatst afgesloten huurovereenkomst voor die woning;
  • Voor een woning waar nog nooit een huurovereenkomst werd voor opgemaakt dient een billijke huurprijs te worden toegepast naar analogie met de huurschatter (www.huurschatter.be)
 • wordt de woning voor minimaal 9 jaar verhuurd.

Hoe kan ik de premie aanvragen?

De aanvraag gebeurt bij voorkeur voor uitvoering van de werken via de dienst Wonen met het aanvraagformulier. De premie kan per huurwoning slechts één maal worden aangevraagd. 

Indien een verhuurder voor meerdere woningen de premie wenst aan te vragen, kan de verhuurder meerdere subsidiebedragen ontvangen met een maximum van € 12.000 per aanvrager, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden. De grens van € 12.000 geldt eveneens voor leden van hetzelfde gezin. Eén gezin kan aldus maximaal € 12.000 aan subsidies ontvangen. 

Als de premie wordt aangevraagd na uitvoering van de werken kan alsnog een premie worden verkregen voor zover de facturen dateren van na de datum van inwerkingtreding van het reglement en deze facturen niet ouder zijn dan 2 jaar. Je bezorgt tevens volgende documenten:

 • De voldane facturen;
  • Indien de premie werd aangevraagd vóór aanvang van de werken: facturen die niet ouder zijn dan 2 jaar vanaf de aanvraagdatum van de premie.
  • Indien de premie werd aangevraagd na de werken: voor zover de facturen niet ouder zijn dan 2 jaar en dateren van na de datum van inwerkingtreding van het reglement.
 • Een gunstig verslag van de technisch adviseur: De woning mag maximaal nog 6 kleine gebreken categorie I hebben om een conformiteitsattest te bekomen.
 • Kopie van de bouwvergunning en/of het keuringsattest.
 • Kopie van de geregistreerde huurovereenkomst.
 • Voor verkrijgen van de 2050-bonus: kopie van het EPC-attest van de woning voor en na
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?