Vastgoedinlichtingen voor overdracht (notarisformulier)

Wat? 

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Voorwaarden: 

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 75 euro per kadastraal perceel.

Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van vijf kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Hoe? 

Hoe kan je jouw aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

 

De gevraagde info zal via mail worden bezorgd.

 

Specifieke dieptevragen of interpretaties kunnen nog steeds gericht worden naar de gemeente (bv. vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond ikv bodemonderzoek).

 

Prijs? 
  • Inlichtingenformulier vastgoedinformatie: 75 euro
  • Platformretributie : 36.50 euro per kadastraal perceel
  • 21 % BTW is van toepassing op zowel de Gemeentelijke retributie als op de platformretributie

 

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?