Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen

Wat? 

De heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen is een Vlaamse gewestbelasting die het stedelijk verval wil tegengaan. Hier zie je de lijst van de leegstaande en verwaarloosde gebouwen. De opbrengsten van de heffing komen terecht in het Vernieuwingsfonds. Dit fonds geeft financieel steun aan projecten die leegstaande sites nieuw leven inblazen.

Voorwaarden: 

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen worden opgenomen in een inventaris. Die inventaris wordt jaarlijks bijgewerkt. De heffing moet worden betaald in het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris (het aanslagjaar).

Wie op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het bedrijfsgebouw moet de heffing betalen. Onder bepaalde voorwaarden kun je opschorting van de heffing aanvragen voor:

  • Nieuwe eigenaars (opschorting van de heffing gedurende twee jaar).
  • Leegstaande maar niet verwaarloosde bedrijfsgebouwen.
  • Voorstellen tot vernieuwing
  • Bodemsaneringsprojecten
  • Brownfieldconvenanten

De heffing wordt enkel kwijtgescholden:

  • Wanneer je de schrapping krijgt voor het einde van de opschortingstermijn of wanneer je een verlenging of eventueel een aansluitende opschorting krijgt om andere redenen.
  • Als je in de tussentijd niet verkoopt.
Hoe? 
  • Is een heffing verschuldigd, dan wordt een aanslagbiljet met een aangetekende brief verzonden aan de heffingsplichtige.
Prijs? 
  • Het bedrag van de heffing is afhankelijk van het kadastraal inkomen van het leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouw. De tarieven van de heffing op leegstaande bedrijfsruimten vind je op de website van de Vlaamse belastingdienst.
  • De gemeenten kunnen op dit bedrag nog opcentiemen heffen.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?