Leegstand van bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied

Wat? 

Bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied die langere tijd leeg staan, worden opgenomen in het stedelijk register van leegstaande bedrijfsruimten. Aan het register is een gemeentelijke belasting gekoppeld.
Met deze belasting wil het stadsbestuur de verloedering van de leefomgeving en de stijging van de huurprijzen tegengaan.

Voorwaarden: 
  • Een bedrijfsruimte is een gebouw dat groter is dan 500m² en dat bestemd is voor een economische activiteit.
  • Bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied worden na één jaar leegstand opgenomen in het stedelijk register van leegstaande bedrijfsruimten. Onmiddellijk bij opname in het register heft de stad jaarlijks een belasting. De belasting verhoogt jaarlijks.
  • In bepaalde gevallen kan je vrijstelling voor de betaling van de belasting aanvragen.
  • Een bedrijfsruimte wordt uit het register geschrapt na zes opeenvolgende maanden van gebruik. De bedrijfsruimte moet voor meer dan de helft in gebruik zijn.
Hoe? 

Bij vermoeden dat een bedrijfsruimte in het kernwinkelgebied leeg staat, word je hiervan verwittigd. Bij vermoeden dat de bedrijfsruimte na twaalf maanden nog leeg staat, krijg je de kans te bewijzen dat dit niet zo is. Kun je dit niet? Dan gaan we over tot opname in het register. Je bent dan onmiddellijk belastingplichtig.

De volgende jaren krijg je telkens vooraleer je belastingplichtig bent een herinneringsbrief waarin we wijzen op:

  • De opname in het register.
  • Het gevolg van deze opname.
  • De mogelijkheid om vrijstelling voor betaling van de belasting aan te vragen.
  • De voorwaarden voor schrapping uit het register.

 

Als je belastingplichtig bent, krijg je een aanslagbiljet.

Prijs? 

Het basisbedrag van de belasting is minimum € 1500. Dit bedrag verhoogt, vanaf vijf meter gevellengte, met € 300 per bijkomende meter.
Per jaar verhoogt de belasting met 100% van het basisbedrag. Jaren van vrijstelling tellen mee voor het berekenen van het bedrag van de belasting.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?