Leegstand van woningen en gebouwen

Wat? 

Woningen en gebouwen die langere tijd leeg staan, worden opgenomen in het leegstandsregister. Aan het leegstandsregister is een gemeentelijke belasting gekoppeld. Met deze belasting wil het stadsbestuur de verloedering van de leefomgeving en de stijging van de huurprijzen tegengaan.

Voorwaarden: 
 • Gebouwen, kleiner dan 500 m², en woningen worden na één jaar leegstand opgenomen in het leegstandsregister.
 • Na twaalf maanden opname in het leegstandsregister heft de stad jaarlijks een belasting. Voor gebouwen in het kernwinkelgebied heft de stad de belasting onmiddellijk bij opname in het register.
 • De belasting verhoogt jaarlijks.
 • In bepaalde gevallen kan je vrijstelling voor de betaling van de belasting aanvragen.
 • Een woning wordt uit het register geschrapt na zes opeenvolgende maanden van bewoning.
 • Een gebouw wordt uit het register geschrapt na zes opeenvolgende maanden van gebruik. Het gebouw moet voor meer dan de helft in gebruik zijn.
Hoe? 

Bij vermoeden dat een woning of gebouw twaalf maanden leeg staat, krijg je de kans te bewijzen dat dit niet zo is. Kun je dit niet? Dan gaan we over tot opname in het leegstandsregister. De volgende jaren krijg je telkens vooraleer je belastingplichtig bent een herinneringsbrief waarin we wijzen op:

 • De opname in het leegstandsregister.
 • Het gevolg van deze opname.
 • De mogelijkheid om vrijstelling voor betaling van de belasting aan te vragen.
 • De voorwaarden voor schrapping uit het leegstandsregister.
   

Als je belastingplichtig bent, krijg je een aanslagbiljet.

Je kan een vrijstelling of schrapping van jouw pand aanvragen via wonen [at] roeselare.be

Prijs? 

Het basisbedrag van de belasting is:

 • Minimum € 1500 voor een woning of gebouw. Dit bedrag verhoogt, vanaf vijf meter gevellengte, met € 300 per bijkomende meter.
 • € 1750 voor appartementen
 • € 500 voor kamers
   

Per jaar verhoogt de belasting van het voorbije jaar

 • met 50% van het basisbedrag
 • met 100% van het basisbedrag voor gebouwen in het kernwinkelgebied
   

Jaren van vrijstelling tellen mee voor het berekenen van het bedrag van de belasting.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?