PA | Planologisch attest

Wat? 

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Het attest dat de overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Afhankelijk van bepaalde voorwaarden kan de aanvraag tot planologisch attest worden beoordeeld door de Stad, de Provincie of het Gewest.

Momenteel zijn er bij de stadsdiensten geen planologische attesten in administratieve behandeling.
Het aanvraagproces voor het bedrijf Barias is lopende. 
 

Afgeleverde planologische attesten

Voor de volgende bedrijven werd een planologisch attest afgeleverd:

 • Damman Croes: 30/07/2001 - besluit college van burgemeester en schepenen
 • Soubry: 30/07/2001 - besluit college van burgemeester en schepenen
 • Dumont Wuyckhuyse: 30/07/2001 - besluit college van burgemeester en schepenen
 • Goddeeris: 08/12/2003 - besluit college van burgemeester en schepenen
 • Boomkwekerij Willaert: 19/03/2012 - besluit college van burgemeester en schepenen
 • Bloemen Verschoore: 16/07/2012 - besluit college van burgemeester en schepenen
 • AVR: 18/06/2014 - ministerieel besluit
 • Dumoulin Bricks: 15/03/2019 - ministerieel besluit
 • Autobedrijf Vander Stichele: 17/02/2020 - besluit gemeenteraad

M.E.R. dossiers raadplegen

Alle screeningsnota's en desgevallend ontheffingen van plan-mer-plicht kan je opvragen in de mer-databank van de Vlaamse Overheid.

 • PA Tuinaanlegbedrijf Vercruysse (SCRPL19017): beslissing tot ontheffing plan-merplicht op 14/09/2019
  De aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest werd stopgezet.
 • PA Autobedrijf Vanderstichele NV (SCRPL18044): beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht op 30/08/2019
 • PA Barias (SCRPL18001): beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht op 28/06/2018
  Een plan-mer, opgemaakt door het Team Mer, werd goedgekeurd op 12/01/2021 
 • PA Dumoulin Bricks (SCRPL16142): beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht op 10/11/2016
Regelgeving: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?