Subsidie plaatsen IBA

Wat? 

Volgens de Vlaamse milieuwetgeving moet elke afvalwaterafvoer behandeld worden

 • in ofwel een rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • ofwel in een individuele zuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater (IBA).

Heb ik een individuele zuiveringsinstallatie nodig?

Het zoneringsplan bepaalt welke woningen een individuele zuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater (IBA) moeten hebben.

Nieuwbouw, herbouw of verbouwing

Er moet een IBA geïnstalleerd worden en in gebruik zijn bij het bewonen van elke nieuwbouw, herbouw en verbouwing 

 • die in individueel te optimaliseren buitengebied ligt volgens het zoneringsplan
 • waarbij in de bouwvergunning een IBA is opgelegd

Bestaande woningen

Er moet tegen de datum die vermeld staat in het zoneringsplan, een IBA geïnstalleerd worden bij bestaande woningen

 • die in individueel te optimaliseren buitengebied ligt volgens het zoneringsplan
 • waarbij in de bouwvergunning geen IBA is opgelegd

Kom ik in aanmerking voor de subsidie?

De Stad voorziet een subsidie van 1000 euro voor de installatie van een IBA.

Je kan de subsidie aanvragen als:

 • de woning in individueel te optimaliseren buitengebied ligt volgens het zoneringsplan
 • er recent een IBA werd geïnstalleerd
 • de installatie voldoet aan de code van goede praktijk en de technische voorwaarden opgelegd door Stad Roeselare
 • het gezuiverde water voldoet aan de Vlarem normen. De Stad moet op elk moment en op een eenvoudige manier een staalname kunnen nemen.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

Deze documenten moet je bij je aanvraag toevoegen:

 • factuur van de IBA
 • keuringsattest
 • certificaat indien beschikbaar

 

Is je IBA in werking? Dan heb je recht op een vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Meer info vind je hier terug.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?