Inlichtingenformulier vastgoedinformatie (notarisformulier)

Wat? 

Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van een onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het stadsbestuur aangevraagd onder de vorm van een inlichtingenformulier vastgoedinformatie, ook wel ‘notarisformulier’ genoemd. 

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie bestaat uit:

  • Een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister).
  • Informatie over milieu, huisvesting, rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgoed en andere erfdienstbaarheden van openbaar nut.
Voorwaarden: 

Het gemeentelijk retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl. 75 euro per kadastraal perceel.

Een aanvrager dient wel slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van vijf kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Er zijn geen verdere uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.

 

Vanaf januari 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden.
 

Hoe? 
  • Ben je een notaris
    • Je doet de aanvraag via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.

 

 

  • Ben je een particulier, landmeter, studiebureau, patrimoniumbeheerder, ... 

 

De gevraagde info zal via mail worden bezorgd.

Prijs? 
  • Inlichtingenformulier vastgoedinformatie: 75 euro

 

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?